Korjausavustukset siirtyvät kunnilta ARAan vuoden 2017 alusta

Uutinen 13.12.2016 klo 13.42

Vuoden 2017 alusta voimaan tulevan uuden korjausavustuslain myötä siirtyy korjausavustusten myöntäminen kunnista ARAan. Käytännössä tämä tarkoittaa, että hakemus jätetään ARAan, ARA tekee avustuspäätöksen ja hoitaa avustusten maksamisen.

Uudessa laissa myönnetään vain ikääntyneiden ja vammaisten asuntojen korjausavustusta, avustusta jälkiasennushissin rakentamiseen sekä esteettömyysavustusta. Avustusmuotojen määrä siis vähenee ja selkeytyy.

Kyse ei ole ihan pienestä muutoksesta, sillä vuosittain käsitellään noin 4000 korjausavustushakemusta. Tämän lisäksi toimintaan sisältyy hakijoiden ohjausta ja neuvontaa. ARAn historiassa ei ole ollut aiemmin näin suurta määrä henkilöasiakkaita. Jotta neuvonta ja ohjaus varmistetaan, tarvitaan yhteistyötä sekä kuntien että kolmannen sektorin, erityisestä Vanhustyön keskusliiton kanssa.

Korjausavustukset verkkoasiointiin

Asiakaspalvelun parantamiseksi ARAssa otetaan käyttöön helmikuussa 2017 verkkoasiointi. Asiakas voi hakea korjausavustuksia digitaalisesti kirjautumalla ARAn verkkosivuilla (ara.fi) verkkoasiointiin. Tavoitteena on, että mahdollisimman suuri määrä avustushakemuksia pystyttäisiin käsittelemään sähköisessä järjestelmässä, jolloin hakemusten käsittely nopeutuu ja asiakkaan mahdollisuus seurata hakemustaan paranee. Henkilöasiakkaat voivat edelleen jättää avustushakemuksensa paperisena.

Muutoksia myös avustusmääriin

Myös avustusmääriin tulee muutoksia: vanhusten ja vammaisten asuntojen korjausavustuksen enimmäisprosentti nousee 40 prosentista 50:een, erityisestä syystä jopa 70:een. Tämä on merkittävä muutos avustuksensaajalle, sillä usein avustuksen hakeminen on kaatunut siihen, että hakija ei pienituloisena ole voinut vastata suuresta omasta rahoitusosuudesta. Hissiavustusta voidaan myöntää enintään 45 prosenttia hyväksytyistä hissin tai hissien rakentamiseen liittyvistä kokonaiskustannuksista.

KATSO mitä muutos tarkoittaa - taltiointi koulutustilaisuudesta 29.11.2016