Käräjätörmän monisukupolvisen yhteisökylän arkkitehtuurikilpailu käynnissä

Uutinen 5.10.2016 klo 12.39

ARA järjestää yhteistyössä Tampereen kaupungin sekä alueen toimijoiden Kotipirtti ry:n ja Tampereen Vuokratalosäätiö sr:n kanssa arkkitehtuurikilpailun Käräjätörmän alueen uudistamisesta Tampereen Tohlopissa.

Kilpailu toteutetaan kutsukilpailuna. Kilpailuun haki mukaan 23 työryhmää, joista mukaan kutsuttiin neljä. Kilpailussa ovat mukana arkkitehtitoimistot Himla Arkkitehdit Oy, Optiplan Oy, Uki Arkkitehdit Oy sekä Arkkitehtitoimisto Kanttia2:n ja Ab Case Consult Ltd:n yhteinen työryhmä. Kaikissa työryhmissä on mukana myös ikääntyneiden asumisen asiantuntijoita.

Kilpailun järjestäjillä on visio Käräjätörmästä, jossa jokaisella on varallisuudesta, etnisestä alkuperästä tai diagnooseista riippumatta viihtyisää ja turvallista asua. Alueelle suunnitellaan asumisen lisäksi palveluita ja yhteisöllisiä tiloja, jotka ovat avoinna myös lähiympäristön asukkaille. 

Käräjätörmän uudistuminen alkaa palvelukorttelista, johon sijoittuu koteja monenlaisille asukkaille: mm. erilaisille perheille, opiskelijoille, yksin asuville, kimppakämpissä asuville ja muistisairaille. Muistisairaiden asumista kehitetään nykyistä voimakkaammin yksilön tarpeita huomioivaan suuntaan. Myös muistisairaat voivat olla tasavertaisina jäseninä asuinyhteisössä ja naapurustossa. Muistisairaiden asumista on kehittämässä Käräjätörmässä toimiva Kotipirtti ry. Kilpailijoilta odotetaan innovatiivisia ratkaisuja myös muistisairaiden asumiseen.

Palvelukorttelin on suunniteltu valmistuvan jo vuosikymmenen vaihteen paikkeilla. Myöhemmin yhteisökylä laajenee, kun Tampereen Vuokratalosäätiö sr:n vuokratalojen alue uudistuu täydennysrakentamisen myötä. Vuokra-asumisen lisäksi alueella nähdään jatkossa muitakin asumisen hallintamuotoja, mutta yhteisöllisyyden periaatteet yhdistävät koko aluetta.

Suunnittelijoiden työ alkaa kilpailualueeseen tutustumisella torstaina 6.10. Kilpailuaika päättyy 11.1.2017. Yleisö pääsee kommentoimaan valmiita suunnitelmia tammi-helmikuussa, kun työt asetetaan esille mm. ARAn verkkosivuille. Voittajatyö valitaan maaliskuussa 2017.

Lisätiedot:  Kaisu Kammonen, p. 029 5250890; etunimi.sukunimi@ara.fi