Infra-avustukset vauhdittavat asuntojen täydennysrakentamista

Uutinen 8.11.2016 klo 14.36

ARA on tehnyt päätökset 46 miljoonan euron infra- eli kunnallistekniikka-avustusten myöntämisestä.  Neljän suurimman kasvukeskuksen kunnista 21 haki avustusta yhteensä noin 105 miljoonaa euroa. 

Valtion ja kasvukeskuskuntien välisillä maankäytön, asumisen ja liikenteen sopimuksilla (MAL) luodaan edellytyksiä asuntorakentamisen lisäämiselle. Sopimukset on tehty Helsingin, Tampereen, Turun ja Oulun seudun kuntien kanssa vuosiksi 2016–2019.  Sopimuksiin liittyen ARA voi myöntää kunnille kunnallistekniikka-avustuksia yhteensä 60 miljoonaa euroa.

Tällä infra-avustuskierroksella uutta ovat täydennysrakennettavat asuntoalueet, joita avustuspäätöksissä on painotettu. Täydennysrakentamisella edistetään joukkoliikenteen runkoyhteyksiin tukeutuvaa tiiviimpää ja eheämpää yhdyskuntarakennetta. Avustukset kohdistuvat suurimpiin täydennysrakentamiskohteisiin, jotka vaativat kunnallisteknisiä investointeja ja joille on mahdollista rakentaa merkittävä määrä uusia asuntoja.

ARAlle on annettu myös avustuspäätöksen peruuttamismahdollisuus, mikäli kunta ei osaltaan toteuttaisi MAL-sopimusta. Tällä edistetään sopimusten aiempaa parempaa sitovuutta. ARA on mukana sopimusten toteutumisen seurannassa.

ARA on valinnut avustettaviksi MAL-tavoitteita parhaiten edistävät hankkeet. Alueellisesti kunnallistekniikka-avustukset painottuvat pääkaupunkiseudulle ja sen kehysalueelle. Helsingin seudun MAL- aiesopimuskuntiin on esityksessä osoitettu avustusvaltuutta yhteensä 39 miljoonaa euroa.  Kaikkiaan avustettaville alueille voidaan toteuttaa noin 207 miljoonan kunnallistekniset investoinnit. Alueille voidaan kuntien suunnitelmien mukaan rakentaa noin 25 000 asuntoa, joista 6200 ARA-tuotantona.

Vuosien 2016–2019 avustusvaltuudesta jäi jakamatta 14 miljoonaa euroa. ARA järjestää siksi hakukelpoisille kunnille täydentävän hankehaun keväällä 2018.

Vuoden 2016 infra-avustukset


Lisätietoja:
Jarmo Lindén p. 029 525 0808