Hallitukselta linjauksia asuntotuotantoa tukevista toimista

Uutinen 19.4.2016 klo 15.08

Helsingin seudun käynnistysavustusten vuosittaista määrää nostetaan 10 miljoonasta 20 miljoonaan euroon vuosina 2016–2019. Lisäys toteutetaan vuoden 2016 toisessa lisätalousarviossa, joka annetaan eduskunnalle 26.5.2016.  Muutoksen jälkeen käynnistysavustukset vastaavat määrältään Helsingin seudun MAL-sopimuksen edellyttämää kohtuuhintaisten vuokra-asuntojen tuotantoa, eikä sopimuksen toteutuminen jää kiinni liian pienestä avustuksen myöntämisvaltuudesta.

Lisäksi linjattiin mahdollisuus lainoittaa asumisoikeusasuntoja nykyistä enemmän, jos  erityisryhmien asuntotuotanto tai normaali ARA-vuokra-asuntotuotanto eivät toteudu tavoitteiden mukaisina.

Lakiesitykset uudesta lyhyestä korkotukimallista ja valtion tukemien asuntojen omistajien yleishyödyllisyysvaatimuksesta luopumisesta uuden tuotannon osalta annetaan eduskunnalle 26.5.2016.

Lue lisää YM:n tiedotteesta