Asunnottomuus väheni vuonna 2015

Uutinen 10.2.2016 klo 12.36

Suomessa oli vuoden 2015 lopussa vähemmän yksinasuvia asunnottomia ja pitkäaikaisasunnottomia kuin vuotta aiemmin. Yhteensä asunnottomia oli 7 898. Kaksi kolmasosaa Suomen asunnottomista oli pääkaupunkiseudulla. Tiedot ilmenevät ARAn asuntomarkkinakyselyssä.  

Yksineläviä asunnottomia oli 6 785, määrä väheni edellisvuodesta 322:lla. Pitkäaikaisasunnottomien määrä väheni 191 henkilöllä. Ilman asuntoa oli 424 perhettä, määrä pysyi lähes ennallaan.   

Vuonna 2015 asunnottomuutta esiintyi 114 Manner-Suomen kunnassa. Väkilukuun suhteutettuna asunnottomia oli eniten Uudellamaalla. Helsingissä asunnottomia oli tuhatta asukasta kohden 6,9, Espoossa 2,5 ja Vantaalla 2,4. Kaksi kolmasosaa Suomen asunnottomista on pääkaupunkiseudulla.

Suurimman ryhmän asunnottomista muodostavat edelleen tilapäisesti tuttavien tai sukulaisten luona asuvat. Tämän ryhmän osuus kaikista asunnottomista on myös kasvanut edelliseen vuoteen verrattuna. Tähän ryhmään kuului 81 prosenttia yksinelävästä asunnottomasta ja 73 % pitkäaikaisasunnottomista vuonna 2015. Suhteellisesti eniten edelliseen vuoteen verrattuna on kuitenkin kasvanut ulkona, porrashuoneissa, ensisuojissa tai vastaavissa asustelevien määrä (14 %)

Joka neljäs asunnoton on maahanmuuttaja

Yksinasuvista asunnottomista 27 prosenttia oli maahanmuuttajia (Kuvio). Asunnottomien maahanmuuttajien määrä lisääntyi lähes 400 hengellä vuoteen 2014 verrattuna. Asunnottomien maahanmuuttajaperheiden määrä pysyi kuitenkin ennallaan. Kaikista asunnottomista perheistä yli puolet (54 %) on maahanmuuttajaperheitä.

Vuonna 2015 lähes joka neljäs yksinelävä asunnoton oli alle 25-vuotias. Naisia asunnottomista oli reilu viidennes. Vuoteen 2014 verrattuna nuorten asunnottomuus lisääntyi kahdella prosentilla ja naisten asunnottomuus väheni noin 9 %. Naisten asunnottomuuden laskeva trendi jatkuikin yhä vuonna 2015. (Kuvio)

Kansallista asunnottomuustyötä jatketaan vuosina 2016–2019 Asunnottomuuden ennaltaehkäisyn toimenpideohjelmassa, joka on jatkoa Pitkäaikaisasunnottomuuden vähentämisohjelmille (PAAVO I ja II 2008–2015).

Asunnottomuus kohderyhmittäin 2015
Kuvio: Asunnottomuus eri kohderyhmissä vuonna 2015.

 
Lue koko selvitys: Asunnottomat 2015


 

 

Lisätietoja:
Hanna Dhalmann, p. 040 505 4053
Hannu Ahola, p. 0400 996 067