ARAn päätös VVO:n ja Y-säätiön kaupasta

Uutinen 16.6.2016 klo 13.23

ARA on tehnyt päätökset ostajan nimeämisestä ja enimmäiskauppahinnasta VVO:n ja Y-Säätiön välisessä kaupassa. Kauppa on poikkeuksellinen, koska siinä myydään kiinteistöittäin kerralla koko VVO Asunnot Oy:n rajoitusten alainen kiinteistökanta. Ostajana kaupassa on Y-säätiön omistama Kiinteistö Oy M2-Kodit.

Koska asunnot ovat ARA-asuntoja koskevien rajoitusten alaisia, on ARAn tehtävä ostajan nimeäminen ja enimmäiskauppahinnan määrittäminen laissa mainituin periaattein.

Myyjä ja ostaja vastaavat muilta osin kaupasta ja sen ehdoista.

Lainsäädännön perusteella laskettu korkein sallittu kauppahinta 8 619 asunnolle on yhteensä 68 miljoonaa euroa. Asunnon keskimääräiseksi kauppahinnaksi tuli 7900 euroa asuntoa kohden ja siirtyvä velkaosuus on noin 42.000 euroa asuntoa kohden tilinpäätöstietojen perusteella.

Kaupasta on ennakkoon keskusteltu mediassa, koska on oltu huolissaan, siirtyvätkö kaupassa myös vuokrissa kerätyt korjausvarat. ARAn mukaan ei ole arava- ja korkotukilainsäädännön hengen mukaista myydä kaikki vuokrakiinteistöt ja jättää vuokrissa kerätyt korjausrahat myyjäyhtiölle. ARA on pitänyt parempana, että kauppa olisi toteutettu siten, että olisi voitu varmistaa asukkailta kerättyjen varojen siirtyminen kokonaisuudessaan kaupan mukana uudelle omistajalle. Nykyinen lainsäädäntö ei anna ARAlle mahdollisuutta puuttua asiaan.

Lisätietoja:
Hannu Rossilahti, ylijohtaja, ARA, p. 029 525 0856 
Mikko Laakso, ylitarkastaja, ARA, p. 029 525 0813