ARAlta investointiavustusvarauksia yli 4 000 asunnon rakentamiseen tai korjaamiseen erityisryhmille

Uutinen 28.1.2016 klo 12.40

 
ARA on tehnyt avustusvaraukset 66 hankkeelle yhteensä 4 084 erityisryhmien vuokra-asunnon rakentamiseen tai peruskorjaamiseen. Avustusvarausten yhteismäärä on suuruudeltaan 94 miljoonaa euroa (M€).  Avustuksia haettiin 95 hankkeeseen, 150 miljoonan euron edestä. Avustusvarauksen sai siten 69 % haetuista hankkeista.

Eniten avustuksia saivat vanhusväestön asunnot, yli puolet jaetuista avustuksista. Muita suurimpia avustuskohteita ovat kehitysvammaisten ja opiskelijoiden hankkeet.

 

Uudet avustusvaraukset käyttäjäryhmittäin

Vanhusväestö 54,4 M€ 1 369 asuntoa

Kehitysvammaiset (+autismi)

18,6 M€ 332 asuntoa
Opiskelijat 15,8 M€  2 113 asuntoa
Mielenterveyskuntoutujat 2,0 M€ 42 asuntoa
Nuoret 1,7 M€ 213 asuntoa
Päihdekuntoutujat 1,1 M€ 15 asuntoa
YHTEENSÄ 94 M€  

Kunnat tai muut julkisyhteisöt saivat avustusvarauksista yli puolet 50 M€ (53 %). Säätiöt, yhdistykset ja yritykset saivat 44 M€ (47 %).

Hankkeiden valinnassa tärkein kriteeri on kohteen erityisryhmälle laatuvaatimukset täyttävien asuntojen pitkäaikainen käyttötarve paikkakunnalla. Olennaista on kunnan sitoutuminen hankkeeseen, millä turvataan palveluasuntojen käyttö pitkälle tulevaisuuteen.

Hankkeiden valinnassa lähtökohtana on tukea siirtymistä laitoshoidosta avohoitoon. Etusijalla ovat olleet kaikkein vaikeimmassa asuntotilanteessa olevat. Näitä ovat kehitysvammaiset, mielenterveyskuntoutujat ja muistisairaat vanhukset. Opiskelijahankkeissa painopiste oli pääkaupunkiseudulla.

 

Lisätietoja:

Jarmo Lindén, p. 029 525 0808
Markku Aho, p. 029 525 0842
Saara Nyyssölä, p. 029 525 0853