ARA vetosi toistuvasti kaupan osapuoliin osakekaupan puolesta

Uutinen 30.5.2016 klo 16.44

Rakennuslehti uutisoit 30.5.16. otsikolla: ” Vuokra-asukkaat maksumiehiksi, kun Ara päätti VVO:n ja Y-Säätiön asuntokaupasta.

ARA korjaa uutisessa olleet virheelliset tiedot:

  1. Uutisessa kerrotaan, että ARA vaati kiinteistökauppaa. ARAlla ei ole toimivaltaa vaatia, toteuttavatko kaupan osapuolet kaupan kiinteistö- vai osakekauppana.
  2. Päinvastoin kuin uutisessa kerrotaan, ARA on pitänyt nimenomaan parempana, että kauppa toteutetaan osakekauppana, niin että kaikki asukkailta kerätyt varat siirtyvät kokonaisuudessaan kaupan mukana uudelle omistajalle.

ARA on toiminut aktiivisesti sen puolesta, että kauppa toteutettaisiin osakekauppana.

Asiaan liittyen ARA on lähettänyt 25.1.2016 kirjeen VVO:lle ja tiedoksi Y-Säätiölle, jossa ARA toteaa, että ”yleishyödyllisyyssäännösten kanssa paremmin yhteensopiva koko asuntokannan luovutuksen toteutustapa olisi se, että VVO-Asunnot Oy myytäisiin suoraan Kiinteistö Oy Y-Asunnoille niin, että VVO Asunnot Oy:n syntyhetkellä sen taseessa olevat sosiaalisesta vuokraustoiminnasta kertyneet varat ovat yhtiön varallisuudessa mukana.”

Lisäksi asiaa on käsitelty ARA:n johtokunnassa 29.2.2016. Tuolloin ARA on esittänyt käsityksenään, että ei ole arava- ja korkotukilainsäädännön hengen mukaista myydä kaikki vuokrakiinteistöt ja jättää vuokrissa kerätyt korjausrahat myyjäyhtiölle.

Liite:

ARAn johtokunnan päätös 29.02.2016