ARA mukana Suomen ensimmäisessä nollaenergia-asuinaluehankkeessa

Uutinen 16.6.2016 klo 12.40

Tuusulan kunta ja Suomen Asuntomessut kehittävät vuoden 2020 asuntomessualueesta Tuusulan Rykmentinpuistoon Suomen ensimmäistä nollaenergia-asuinaluetta. Maatalous- ja ympäristöministeri Kimmo Tiilikainen toimii hankkeen suojelijana.

Pilottihankkeessa ovat Tuusulan kunnan ja Asuntomessujen lisäksi mukana Keravan Energia ja ARA. Hankkeen kehittämistä ja analysointia tehdään yhteistyössä VTT:n kanssa. Myös ympäristö- sekä työ- ja elinkeinoministeriötä ja mahdollisesti muitakin toimijoita kutsutaan mukaan yhteishankkeeseen.

”Tuusulan ja Asuntomessujen esittämä alueellinen Rykmentinpuisto 2020 -nollaenergiapilotti vastaa hyvin hallituskauden kärkihankkeiden tavoitteeseen, jossa pyritään hiilettömään, puhtaaseen ja uusiutuvaan energiaan kustannustehokkaasti. Hanke nostaa esille myös sen, että energiamääräysten tiukentaminen voidaan nähdä mahdollisuutena luoda uudenlaisia kestäviä energiaratkaisuja, joista voi kehkeytyä kansainvälisestikin merkittäviä vientituotteita ja -osaamista”, Kimmo Tiilikainen toteaa.

Noin kuuden hehtaarin kokoinen asuntomessualue sijaitsee entisen varuskunnan alueelle rakentuvalla Rykmentinpuiston asuinalueella, aivan Hyrylän keskustan tuntumassa. Asuntomessualue on osa suurempaa Rykmentinpuiston kokonaisuutta, ja koko Rykmentinpuiston alueelle tulee tulevaisuudessa 10 000–15 000 uutta asukasta.

”Messualueen energiapilotti on laatuaan ensimmäinen Suomessa, ja sitä on myös mahdollista laajentaa koskemaan koko Rykmentinpuiston aluetta. Tuusula on ollut hyvin kehitysmyönteinen kunta, ja tämä hanke on varmasti kunnan yksi suurimmista käyntikorteista tulevaisuudessa”, kunnanjohtaja Hannu Joensivu sanoo.

Asuntomessujen toimitusjohtaja Harri Tuomaala toteaa, että hanke tukee Asuntomessujen tavoitetta parantaa asumisen laatua Suomessa. ”Tulevaisuudessa rakennukset ovat entistä energiatehokkaampia ja energian tuotanto tulee olemaan entistä hajautuneempaa. Tämä kehityskulku johtaa väistämättä uudenlaisiin ratkaisuihin myös asumisessa, kun energiaa kannattaa tuottaa jatkossa yhdessä esimerkiksi naapurien kanssa”.

Tuusulan kunnan Rykmentinpuisto-projektin projektipäällikkö Tuomo Sipilän mukaan Rykmentinpuiston energiavisiona on, että alueesta suunnitellaan ja rakennetaan ympäristöystävällinen sekä energiatehokas. Lähtökohtana on paikallisesti tuotettu, uusiutuvaan energiaan perustuva energiaratkaisu, jossa huomioidaan asukkaiden tarpeet, koko elinkaaren kattavat asumiskustannukset ja uusien innovaatioiden pilotointi.

”Haluamme viedä energiantuotantoon liittyvää ajattelua eteenpäin, yhteisölliseen suuntaan. Esimerkiksi maalämpökaivot tai aurinkopaneelit voivat hyvin olla koko korttelin tai vaikkapa taloyhtiön yhteisomistuksessa sen sijaan, että jokainen talo tuottaa vain oman energiansa. Kaiken kaikkiaan tänne rakentuu kestävä, tulevaisuuteen suuntaava asuinalue, jossa on hyvä elää”, Sipilä sanoo.

Nollaenergia_Tuusula_ministeri
Suomen ensimmäisen nollaenergia-asuinalueen hankeryhmä tapasi 15.6. 2016 ministeri Kimmo Tiilikaisen, joka lupautui hankkeen suojelijaksi.