ARA luotsaa ennaltaehkäisevää asunnottomuustyötä ESR-hankkeena

Uutinen 12.4.2016 klo 13.36

ARAssa on käynnistynyt "Asunnottomuuden ennaltaehkäisyn kuntastrategiat – varhainen välittäminen, osallisuus ja asumisen tuki"-hanke. Se on osa hallituksen Asunnottomuuden ennaltaehkäisyn toimenpideohjelmaa (AUNE).

Kyseessä on ARAn ensimmäinen Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoitusta saava hanke. Hankkeessa keskitytään ennaltaehkäisevän asunnottomuustyön kehittämiseen ja juurruttamiseen kunnissa.

Paikalliset voimat hyötykäyttöön

Tavoitteena on luoda ja vahvistaa kokemusasiantuntijoiden ja asiakasosallistumisen rakenteita sekä kokeilla uusia asunnottomuustyön toimintatapoja. Käytännössä tämä tarkoittaa monialaisten verkoston kokoamista paikallisesti, asunnottomuuteen johtavien polkujen, riskiryhmien ja yhteisasiakkuuksien tunnistamista, ennaltaehkäisevän toimenpidekokonaisuuden laatimista sekä kokemusasiantuntijoiden hyödyntämistä prosessin eri vaiheissa.

Valtakunnallisella tasolla hankkeessa kehitetään ja levitetään asunnottomuustyön käytäntöjä laajassa verkostoyhteistyössä sekä edistetään innovatiivisten toimintamallien kokeiluja. Toimintamallit perustuvat PAAVO-ohjelmakaudella (Pitkäaikaisasunnottomuuden vähentämisohjelma) lanseerattuun Asunto ensin- periaatteeseen, jossa asumisen turvaaminen nähdään edellytyksenä yksilön kokonaisvaltaisen kuntoutusprosessin käynnistymiselle, osallisuuden ja elämänhallinnan vahvistumiselle sekä etenemiselle kohti työelämää. Hankkeen keskeinen lyhyen aikavälin vaikutus on asunnottomuuden väheneminen. 

Asunnottomuuden ennaltaehkäisyn kuntastrategiat -hankkeessa työskentelee kokoaikainen hankepäällikkö sekä kuusi hankekoordinaattoria toteuttajakunnissa.        

ARA toimii hankkeen päätoteuttajana ja koordinoijana. Osatoteuttajina toimii kuusi kuntaa: Espoo, Vantaa, Tampere, Kuopio, Jyväskylä ja Lahti. Yhteistyökumppaneina on muita kuntia, paikallisia ja kansallisia järjestöjä sekä hankkeita. Hankkeen on käynnissä vuosina 2016–2019. 

 
Lisätietoja:

Sina Rasilainen, hankepäällikkö
puh. 029 525 0809
etunimi.sukunimi@ara.fi (sina.rasilainen)
ESR-hankkeen logot