ARA laajentaa Nuorisosäätiön tarkastusta

Uutinen 24.8.2016 klo 15.14

ARA valvoo yleishyödyllisten yhteisöjen toimintaa ja on antanut vuonna 2014 yhteisöjen sijoitustoimintaa koskevan ohjeen.

Kesäkuussa 2016 ARA on pyytänyt täydentäviä sijoitustietoja Nuorisosäätiöstä ja sen tytäryhtiöistä ja ilmoitti suorittavansa tarkastuksen koskien konsernin sijoitustoimintaa. Tämän jälkeen ARA on saanut osan pyytämistään tiedoista. Nuorisosäätiöstä ja sen tytäryhtiöistä nyt ilmenneiden seikkojen johdosta on päätetty, että em. tarkastusta täydennetään ja suoritetaan erityistilintarkastus nopealla aikataululla. Tarkastuksen tekee ulkopuolinen tilintarkastustoimisto.