Turvapaikanhakijoita voidaan majoittaa tyhjiin ARA-asuntoihin

Uutinen 23.9.2015 klo 16.51

Tyhjinä olevia vuokra-asuntoja voidaan käyttää turvapaikanhakijoiden tilapäismajoitukseen vastaanottokeskuksena tai tavallisena asuntona.  Kunnat voivat myöntää tilapäisen käyttötarkoituksen muutoksen normaalien arava- tai korkotukilainalla rahoitettujen asuntojen  käyttämiseksi turvapaikan hakijoiden majoitukseen.

Käytännössä asian laittaa vireille vuokra-asuntoja omistava yhteisö, joka toimittaa asuntojen sijaintikuntaan hakemuksen käyttötarkoituksen muutoksesta. Päätöksen tehtyään kunta toimittaa sen tiedoksi ARAan, joka ylläpitää keskitetysti tietoa turvapaikanhakijoiden käyttöön osoitetuista ARA-asunnoista.  

Jos vuokra-asuntokohteelle on myönnetty korkotukilainan lisäksi  erityisryhmien investointiavustusta, toimittaa avustuksensaaja ARAan hakemuksen käyttötarkoituksen tai käyttäjäryhmän muutoksesta.  ARA suhtautuu näihin hakemuksiin myönteisesti, koska muutosta haetaan hyväksyttävästä erityisestä syystä määräajaksi. Hakemukset käsitellään nopeasti.

Edellä mainituissa tapauksissa ARA ei määrää lainaa, korkotukea ja/tai avustusta maksettavaksi takaisin, jos kyseessä on tilapäinen käyttäjäryhmän muutos tai enintään kolme vuotta kestävä käyttötarkoituksen muutos.       

Asuminen oleskelulupapäätöksen jälkeen

Turvapaikkapäätöksen jälkeen vähintään vuoden mittaisen oleskeluluvan saanut kolmannen maan kansalainen voi hakea vuokrasopimukseen perustuvaa ARA-asuntoa normaalisti. Turvapaikkapäätöksen jälkeen henkilö voi myös hakea asuntoa yksityisiltä vuokramarkkinoilta.

Lue lisää aiheesta työ- ja elinkeinoministeriön ja Kuntaliiton tiedotteesta