Hallitusohjelman asuntopoliittiset avaukset

Uutinen 28.5.2015 klo 14.41

Hallitusohjelmassa on sovittu asumisen tukijärjestelmän kehittämisestä siihen liittyviä rajoituksia uudistamalla.  Uuden ARA-tuotannon osalta rajoitukset muuttuvat vain kohdekohtaisiksi, mutta samalla ne kiristyvät. 

Asuntotarjonnan kasvattamista tavoitellaan muun muassa sillä, että luodaan uusi, vähemmän rajoituksia sisältävä kymmenen vuoden malli vuokra-asuntorakentamiseen. Lisäksi toimijoita houkutellaan rakentamaan uusia asuntoja sillä, että olemassa olevan ARA-asuntokannan käyttö- ja luovutusrajoituksista joustetaan, mikäli vapautuva pääoma käytetään tuotannon rahoitukseen.

Erityisryhmien asumisen tukeminen on tärkeää ja on positiivista, että erityisryhmien investointiavustusta ja työtä asunnottomuuden vähentämiseksi jatketaan. Tuki kohdentuu kuitenkin entistä rajatummin.

Hallitus aikoo kehittää myös ARA-asuntojen asukasvalintoja ottamalla käyttöön tulorajat. Jatkossa asukkaan tulot tarkistetaan ARA-asuntoon muuton ja asunnon vaihdon yhteydessä sekä uusissa sopimuksissa 5 vuoden välein.  Uutta on tulotarkastelu asumisaikana ja asunnon vaihdon yhteydessä.
         
Lisäksi asumisoikeusjärjestelmää uudistetaan itsenäisenä hallintomuotona rahoituksen, asukasvalinnan ja hakuprosessin osalta. Tuotantomäärät kuitenkin pienenevät. 

Lue aiheesta lisää: Hallitusohjelma_asuntopolitiikka