Asunnottomia aiempaa vähemmän

Uutinen 29.1.2015 klo 13.42

Suomessa oli 7107 yksinelävää asunnotonta vuoden 2014 lopussa. Näistä oli pitkäaikaisasunnottomia 2443 henkilöä.  Yksinelävien asunnottomien määrä väheni vuodessa 354 henkilöllä (-5,3%). Pitkäaikaisasunnottomia oli 102 henkilöä (-4%) vähemmän kuin vuotta aikaisemmin. Yksinelävien asunnottomien määrä väheni varsinkin Helsingissä. Tiedot ilmenevät ARAn kunnilta saamista tiedoista (ARAn asuntomarkkinakysely).

Asunnottomia perheitä aikaisempaa enemmän

Samalla kun yksinelävien asunnottomuus on vähentynyt,  asunnottomien perheiden määrä on kuitenkin viime vuonna hieman kasvanut. Asunnottomia perheitä oli vuoden 2014 lopussa 427. Tämä on 10 perhettä (+2,4%) enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Perheissä oli 742 aikuista ja 467 lasta. Asunnottomista perheistä hieman yli puolet oli maahanmuuttajataustaisia.

Maahanmuuttajien, nuorten ja naisten asunnottomuus laskussa  

Yksinelävien asunnottomien määrän vähenemistä tapahtui varsinkin maahanmuuttajien osalta: vuonna 2014 asunnottomien maahanmuuttajien määrä väheni yli 500 henkilöllä (-25%).

Vuonna 2014 noin 23 % asunnottomista oli alle 25-vuotiaita. Naisten osuus asunnottomista oli lähes sama. Vuoteen 2013 verrattuna nuorten asunnottomuus väheni lähes 14 % ja naisten noin 9 %.

Selvitys 1/2015: asunnottomat 2014 (kuvio 2)

Pitkäaikaisasunnottomuutta on onnistuttu vähentämään

Pitkäaikaisasunnottomalla tarkoitetaan henkilöä, jonka asunnottomuus on pitkittynyt tai uhkaa pitkittyä sosiaalisten tai terveydellisten syiden vuoksi yli vuoden mittaiseksi tai asunnottomuutta on esiintynyt toistuvasti viimeisen kolmen vuoden aikana.

Marraskuussa 2014 pitkäaikaisasunnottomana oli koko maassa 2 443 henkilöä, heistä 67 % oli pääkaupunkiseudulla. Koko maan pitkäaikaisasunnottomuus väheni noin sadalla henkilöllä (4 %). Helsingissä pitkäaikaisasunnottomuus laski lähes 200 henkilöllä vuoteen 2013 verrattuna. Pitkäaikaisasunnottomien määrä väheni Helsingin lisäksi Vantaalla, Tampereella ja Lahdessa, mutta lisääntyi Espoossa, Turussa, Jyväskylässä, Kuopiossa ja Porissa.

ARAlta rahaa asumisneuvontaan

Asumisneuvonnalla voidaan vähentää mm. vuokraveloista ja häädöistä aiheutuvia kustannuksia. Avustusta voivat hakea kunnat, yhteisöt ja järjestöt, jotka toteuttavat tai käynnistävät asumisneuvojatoimintaa. ARA myöntää avustukset sekä koordinoi ja valvoo toimintaa. Vuosina 2012–2014 asumisneuvojatoimintaa on toteutettu 30 kunnassa eri puolilla Suomea ja avustuksella on palkattu 50 asumisneuvojaa.

Vuoden 2015 valtion talousarviossa avustuksen myöntämisvaltuutta lisättiin 0,6:sta 0,9 milj. euroon ja avustuksen enimmäismäärä nostettiin 20 prosentista 35 prosenttiin. Tavoitteena on vakiinnuttaa asumisneuvontatoiminta vuosien 2015–2017 aikana pysyväksi toiminnaksi.  
 

Lue lisää ARAn selvityksestä: Asunnottomat 2014 (Selvitys 1/2015)