Lisätalousarviossa panostetaan myös asumiseen

Uutinen 23.6.2014 klo 9.06

Vuoden 2014 lisätalousarviossa on päätetty kevään rakennepaketin yhteydessä sovituista asuntopoliittisista toimenpiteistä. Pääkaupunkiseudulle hyväksyttäviin vuokra-asuntojen rakentamiseen tarkoitettuihin takauslainoihin voi saada 5 000 euron avustuksen asuntoa kohden. Määräaikaisia käynnistysavustuksia voidaan myöntää yhteensä enintään 2 500 000 euroa. Toimenpiteen tavoitteena on lisätä vuokra-asuntotarjontaa voimakkaan vuokra-asuntokysynnän pääkaupunkiseudulla ja sen avulla voidaan aloittaa 500 uuden vuokra-asunnon rakentaminen. Hankkeisiin liittyvästä takauksesta ei peritä takausmaksua. Hakuaika päättyy 16.9.2014.

Korjaus- ja energia- ja terveyshaitta-avustuksiin osoitettiin valtuutta lisää 10 miljoonaa euroa.  Avustuksia voidaan myöntää ensisijaisesti vanhusten ja vammaisten henkilöiden asuntojen korjaamiseen ja liikkumisesteiden poistamiseen asuinrakennuksista. Lisäksi avustuksia voidaan myöntää hissien rakentamiseen.  Avustuksiin liittyvä haku alkaa elokuussa ja ARA antaa ohjeet ennen hakuajan alkamista. 

Aiemmin tehtiin myös päätös, jolla tuetaan uusien opiskelija- ja nuorisoasuntojen rakentamista. Näiden hankkeiden osalta omavastuukorko aleni 1 prosenttiin 1.6.2014 jälkeen hyväksyttävissä hankkeissa.