Investointiavustus parantaa tehokkaasti erityisryhmien asunto-oloja

Uutinen 30.5.2014 klo 11.18

Erityisryhmien investointiavustuksilla turvataan heikoimmassa asemassa olevien väestöryhmien asumista. Avustuksilla on kohtuullistettu asumiskustannuksia ja saatu asuntojen laatutaso hyväksi. Järjestelmän vaikuttavuus todetaan hyväksi juuri ilmestyneessä selvityksessä. 

Kuulluista sidosryhmien edustajista 90 prosenttia  katsoo, että ilman avustusta vastaavanlaiset kohtuuhintaiset erityisryhmien asuntokohteet eivät tulisi toteutetuiksi tai jos tulisivat, asumiskustannukset olisivat vastaavilla laadullisilla ratkaisuilla huomattavasti kalliimmat.

Avustusjärjestelmän tehokkuutta ja vaikuttavuutta voitaisiin lisätä aikaistamalla avustuksen vuosittaista hakuprosessia, parantamalla erityisryhmien asuntotarpeiden arviointia ja kokonaissuunnittelua kunnissa sekä lisäämällä tuenhakioiden ja ARAn välistä yhteistyötä edelleen.

Lue lisää: ympäristöministeriön tiedote ja selvitys