Ikäihmisten asuntojen korjaaminen kannattaa

Uutinen 15.9.2014 klo 8.00

Esteettömyys- ja energiakorjaukset kannattaa toteuttaa yhtenä hyvin suunniteltuna kokonaisuutena. Korjauksilla tuetaan ikäihmisten kotona asumista.

Saimaan ammattikorkeakoulu on selvittänyt haja-asutusalueilla asuvien ikäihmisten hyvinvointipalvelujen tarpeita sekä sellaisia asumisympäristön muutostarpeita, jotka mahdollistaisivat kotona asumisen mahdollisimman pitkään. Tulokset osoittavat, kuinka vähäisiä esteettömyys- ja korjausrakentamisen kustannukset ovat verrattuna palveluasumisen kustannuksiin.

Esteettömyys- ja energiakorjaukset kannattaa toteuttaa yhtenä hyvin suunniteltuna kokonaisuutena, joiden avulla rakennuksen käyttöä voidaan jatkaa taloudellisesti, helposti ja turvallisesti.

Säästöjä kohtuullisin kustannuksin

HEA-projektissa (Hyvinvointi ja energiatehokkuutta asumiseen, Ikä-ihminen haja-asutusalueella) löydettiin konkreettisia asioita asumisen esteettömyyden, energiatehokkuuden, asumisviihtyvyyden ja turvallisuuden lisäämiseksi.
 

Arvioitaessa pientalon esteettömyyttä on rakennusta ja piha-aluetta tarkasteltava yhtenä kokonaisuutena. Etenkin kulku ajoneuvosta sisätilaan on oltava turvallista ja helppoa.
 

Esteettömyyskorjaukset ovat suhteellisen pienimuotoisia ja kustannuksiltaan kohtuullisia, jos ne kohdistetaan vain asumisen päätiloihin, eikä pyritä liian korkeaan vaatimustasoon. Korjausten tulee mahdollistaa ikäihmisen selviäminen omassa asunnossaan. Helpoiten esteettömyysmuutokset voidaan toteuttaa 1970-luvun matalamallisissa yksikerroksissa omakotitaloissa.
 

Selvityksen mukaan energiakorjaukset tulee kohdistaa eniten hyötyä antaviin korjaustoimenpiteisiin, joissa energiakorjausten kertainvestointi ja takaisinmaksuaika ovat kohtuullisia. Laskentatulosten mukaan suurimmat vuotuiset kustannussäästöt saavutetaan, jos uutena energialähteenä käytetään maalämpöä ja takaisinmaksuaikojen suhteen edullisimpana voidaan pitää ilmalämpöpumpun asennusta. Vaipparakenteiden osalta usein ainoastaan yläpohjan puhalluslisäeristys on investointina ja takaisinmaksuajaltaan järkevä. Energiakorjauksiin kannattaa kytkeä mukaan myös sellaisia osioita, jotka merkittävästi lisäävät asuintilan viihtyisyyttä, vaikka korjaukset eivät ole aina taloudellisesti perusteltuja. Esimerkiksi ikkunan ja ovien vaihdoilla voidaan vähentää vetoisuutta.
 

Selvityksen tekijöiden mukaan erilaisia tukijärjestelmiä kannattaisi kehittää esteettömyys- ja energiakorjausten tekemiseen, sillä korjauksilla tuetaan ikääntyvän väestön asumista kotona ja ne myös työllistäisivät haja-asutusalueilla.

Lue lisää Saimaan ammattikorkeakoulun tiedotteesta

Julkaisu:
Martti Muinonen, Lauri Pellinen, Timo Lehtoviita: Ikäihminen haja-asutusalueella - pientalojen esteettömyys- ja energiakorjausten kannattavuus. Saimaan ammattikorkeakoulu - Saimaa University of Applied Sciences 2013. Sarja A: Raportteja ja tutkimuksia 40.

pientalo_70_luku