Helsingin seudun MAL-aiesopimus puolivälissä

Uutinen 8.5.2014 klo 11.26

Helsingin seudun neljäntoista kunnan ja valtion välinen MAL-aiesopimus vuosille 2012–2015 solmittiin kesäkuussa 2012. Seudun kuntien lisäksi sopimuksen osapuolia ovat ympäristöministeriö, liikenne- ja viestintäministeriö, Liikennevirasto, Uudenmaan ELY-keskus, ARA sekä Helsingin seudun liikenne (HSL). Aiesopimuksilla tuetaan kuntien ja valtion yhteistyötä yhdyskuntarakenteen ohjauksessa sekä maankäytön, asumisen ja liikenteen yhteensovittamisessa.

Helsingin seudulla uusia asuntoja valmistui 2012-2013 yhteensä noin 22 800, mikä on 91 % tavoitteesta. ARA-tuotannon osuus oli 27 % valmistuneista asunnoista, kun asumisoikeusasuntojen tuotanto lasketaan mukaan. ARA-tuotannon tavoite on 2 500 asuntoa vuodessa. Niitä valmistui vuosina 2012-2013 yhteensä 4 340. Vuonna 2013 aloitettiin 2 262 ARA-asunnon rakentaminen.

ARA tukee kuntia tavoitteiden saavuttamisessa

ARAn korkotukilainojen lisäksi Helsingin seudun kunnille on myönnetty käynnistysavustusta 10 miljoonaa euroa (10 000 €/asuntoa) normaalien ARA-vuokra-asuntojen rakentamiseen vuonna 2013. Erityisryhmien investointiavustusta myönnettiin  Helsingin seudulle 43,6 miljoonaa euroa vuosina 2012-2013. Se on mahdollistanut yli  1 500 erityisryhmäasunnon rakentamisen ja perusparantamisen alueelle. Kunnallistekniikan rakentamiseen kunnat saavat 26,6 miljoonaa euroa vuosille 2013-2015. Avustus jakaantui 21 asuinalueelle. Niille arvioidaan rakennettavan noin 15 900 asuntoa, joista noin 4 600 ARA-asuntoa.

Lue lisää:

Tampereen ja Turun seudun MAL-aiesopimukset

Tampereen seudun ja valtion välinen MAL-aiesopimus allekirjoitettiin helmikuussa 2013. Sopimuksessa tavoitteeksi määriteltiin keskimäärin 3 100 uuden asunnon rakentaminen vuosittain. Tavoitteesta jäätiin noin 10 %. ARA-tuotannon osalta on päästy kuitenkin vain noin puoleen tavoitteesta ja tuotantoa toteutettiin vain  seudun kolmen kunnan alueella. Vapaarahoitteista vuokra-asuntotuotantoa ja asumisoikeusasuntoja tuotettiin Tampereella poikkeuksellisen paljon, yli 600 asuntoa.

Turun seudun ja valtion välinen MAL-aiesopimus allekirjoitettiin kesäkuussa 2013. Sen keskeisenä tavoitteena on tukea kuntien valmisteleman, vuoteen 2035 tähtäävän rakennemallin toteutumista. Asuntotuotannosta noin 70 % kohdistui ydinkaupunkialueelle ja lähes 30 % sen ulkopuolisiin keskuksiin, kun rakennemallin tavoitteena on, että noin 80 % rakennettaisiin keskuskaupunkiin.

Lue lisää: