Asunnottomuuden ennaltaehkäisyyn lisää panostusta

Uutinen 20.10.2014 klo 13.32

Asunnottomuuden ennaltaehkäisyä tukevat toimet, kuten vuokra-asuntotuotannon lisääminen ja asumisneuvojatoiminta nostettiin vahvasti esille asunnottomuuspäivän seminaarissa.

Seminaarin isäntäkaupungin, Espoon, perusturvajohtaja Juha Metso oli iloinen uuden pitkäaikaisasunnottomien kohteen, Väinölän, valmistumisesta Lippajärven rannalle. Metso peräänkuulutti tarvetta laajaan yhteistyöhön sekä asiakasta kuuntelevaan ja ymmärtävään työotteeseen. ”Tulisikin tähdätä varhaisen puuttumisen sijasta varhaiseen välittämiseen”, hän sanoi.

Lisää kohtuuhintaisia vuokra-asuntoja

Kulttuuri- ja asuntoministeri Pia Viitanen jatkoi samoilla linjoilla korostaen syrjäytymistä ehkäisevän työn ja välittämisen merkitystä asunnottomuutta torjuvassa työssä. Hän toi esiin kaksi tärkeää toimenpidekokonaisuutta, joilla voidaan vaikuttaa asunnottomuuteen.

Ensinnäkin kohtuuhintaisen vuokra-asuntotuotannon lisääminen pääkaupunkiseudulla. Tähän pyritään vaikuttamaan muun muassa valtion käynnistysavustuksilla sekä valtion ja Helsingin seudun 14 kunnan yhteisellä sopimuksella suurten infrastruktuurihankkeiden tukien sitomisesta velvoitteeseen kaavoituksen vauhdittamisesta ja tonttitarjonnan lisäämisestä.

Toisena toimenpidekokonaisuutena Viitanen mainitsi toimenpiteet, joilla ehkäistään asunnottomaksi joutumista  ja vahvistetaan kykyään säilyttää asunto. Hän nosti esiin asumisneuvontatoiminnan tärkeyden ja kertoi, että valtion ensi vuoden talousarvioon on esitetty lisäpanostuksia asumisneuvojatoimintaan. Lisäksi Viitanen piti selvittämisen arvoisena mahdollisuutta sisällyttää vuokratakuu osaksi asumistukijärjestelmää sekä ulottaa asuminen osaksi nuorisotakuuta.

Joustavasti tukea kotiin sitä tarvitseville

Kansainvälisiä terveisiä asunto ensin -työstä toi tutkija Nienke Boesveldt Amsterdamin yliopistosta. Hän kertoi, miten tukea viedään joustavasti kotiin itsenäisen asumisen tukemiseksi esimerkiksi  mielenterveys- ja päihdeongelmista kärsiville (FACT-toimintatapa). Lisää tästä toimintatavasta voi lukea FACT-oppaasta: www.eaof.org/factmanual.pdf. Boesveldt esitteli myös Kööpenhaminan, Amsterdamin ja Glasgown asunnottomuustoimenpiteitä vertailevan väitöskirjansa ”Planet Homeless” tuloksia.   

Iltapäivällä keskusteltiin työpajoissa ja paneelissa mm. nuorten asumisesta, arjen mielekkäästä toiminnasta sekä siitä, miten asuminen onnistuu päihteiden ja mielenterveysongelmien kanssa.  

Asunnottomuusseminaari_2014