Asunnottomista yhä useampi on maahanmuuttaja

Uutinen 14.2.2014 klo 10.05

ARAn asuntomarkkinakyselyn mukaan Suomessa oli vuoden 2013 lopussa 7 500 yksinäistä asunnotonta ja 420 perhettä ilman asuntoa. Yksinäisten asunnottomien määrä väheni edellisvuodesta 350:llä ja pitkäaikaisasunnottomien noin 80 henkilöllä.

Suurista kaupungeista Helsingissä asunnottomuus pysyi ennallaan, kun se vuotta aiemmin oli kasvanut 700 henkilöllä. Vantaalla asunnottomuus lisääntyi 80 henkilöllä. Myös Espoossa asunnottomuus lisääntyi. Turun, Jyväskylän ja Oulun asunnottomuusluvut pysyivät lähes vuoden 2012 tasolla. Lahdessa, Joensuussa, Porissa ja asunnottomuus väheni hieman. Eniten asunnottomuus väheni Tampereella ja Kuopiossa. Väkilukuun suhteutettuna eniten asunnottomia oli Helsingissä, 6,7 tuhatta asukasta kohden.

Asunnottomuuden monet muodot   

Suurimman ryhmän asunnottomista muodostavat tilapäisesti tuttavien tai sukulaisten luona asuvat. Vuonna 2013 kolme neljästä yksinäisestä asunnottomasta ja 61 % pitkäaikaisasunnottomista kuului tähän ryhmään.

Vuonna 2013 joka neljäs asunnoton Suomessa oli alle 25-vuotias. Myös naisten osuus asunnottomista oli lähes neljäsosa. Vuoteen 2012 verrattuna nuorten asunnottomuus väheni 9 % ja naisten 5 %. Nuorten ja naisten asunnottomuus on ollut lähes identtistä viimeisen kymmenen vuoden ajan.

Vuonna 2011 asunnottomien maahanmuuttajien määrä ylitti ensimmäisen kerran 1 000 henkilön rajan. Vuonna 2013 asunnottomia maahanmuuttajia oli jo lähes 2 000. Asunnottomista perheistä maahanmuuttajien osuus oli yli 60 %.

Pitkäaikaisasunnottomuus keskittyy pääkaupunkiin

Vuonna 2013 pitkäaikaisasunnottomia oli koko maassa 2 550 henkilöä. Pitkäaikaisasunnottomuus väheni noin 80 henkilöllä (3 %). Pääkaupunkiseudulla pitkäaikaisasunnottomuus pysyi vuoden 2012 tasolla: Helsingissä määrä pysyivät ennallaan, Vantaalla se kasvoi 25 henkilöllä ja Espoossa oli vähennystä 24 henkilöä. Yhteensä pääkaupunkiseudulla oli marraskuussa 2013 lähes 1 800 pitkäaikaisasunnotonta henkilöä, mikä on 70 % koko maan pitkäaikaisasunnottomista. PAAVO-kunnissa pitkäaikaisasunnottomuus väheni 43 henkilöllä. Eniten vähennystä oli Kuopiossa, 31 henkilöä. Vantaan lisäksi myös Tampereen pitkäaikaisasunnottomuus lisääntyi (8 henkilöllä), kun se muissa PAAVO-kunnissa pysyi ennallaan tai väheni hieman.

Nuorten, alle 25-vuotiaiden keskuudessa pitkäaikaisasunnottomuus lisääntyi 9 % ja heitä oli 520. Naisia oli pitkäaikaisasunnottomana 534 henkilöä, mikä on 16 % vähemmän kuin vuonna 2012. Pitkäaikaisasunnottomien maahanmuuttajien määrä lisääntyi 25 %, marraskuussa 2013 heitä oli 648.

Pitkäaikaisasunnottomuuden vähentämisohjelmat PAAVO I ja II:
PAAVO I (2008–2011), ohjelmassa mukana olleet kaupungit:
Helsinki, Espoo, Vantaa, Tampere, Turku, Lahti, Jyväskylä, Kuopio, Joensuu ja Oulu.

PAAVO II (2012–2015), ohjelmaan osallistuu edellisten kaupunkien lisäksi Pori.

Lue lisää:Asunnottomat 2013-selvitys ja liitteet