Asumisneuvojatoiminnan avustuksen täydennyshaku nyt käynnissä

Uutinen 26.8.2014 klo 16.44

Vuonna 2014 ARA myöntää yhteensä 600 000 euroa asumisneuvojatoimintaan. Vuoden 2014 toinen hakukierros on nyt käynnissä.
 

Asumisneuvojatoiminta-avustuksia voidaan myöntää pitkäaikaisasunnottomuusohjelmaan ja maahanmuuttajien asumiseen liittyen ja myös asumisneuvojatoimintaan, joka tukee mielenterveyskuntoutujien, syrjäytymisuhan alaisten nuorten, perheiden ja ikääntyneiden asumista. Avustuksen määrä on enintään 20 % kustannuksista. Avustusta myönnetään korkeintaan kolmena vuotena samalle hankkeelle.
 

Avustusta voivat hakea kunnat, joissa on käytössä sosiaalitoimen ja asuntotoimijoiden sopima yhteistyö ja menettelyt ongelmatilanteiden varalle. Myös pitkäaikaisasunnottomuusohjelmassa mukana olevat kunnat voivat hakea avustusta. Näissä kunnissa  asumisneuvonnan ja asumisen tuen kokonaisuus on oltava liitettynä osaksi  pitkäaikaisasunnottomuuden vähentämisohjelman toimeenpanosuunnitelmaa.

Täydennyshaku päättyy 18.9.2014

Avustushakemukset liitteineen on toimitettava ARAan viimeistään 18.09.2014, klo 16.15 mennessä. Avustusta haetaan ARAn lomakkeella ARA 56/14.
 

Tarkemmat ohjeet ja lomakkeet: Avustus asumisneuvojatoimintaan