Tavallista asumista tavallisella asuinalueella

Uutinen 12.3.2013 klo 16.51

Kehitysvammaisten ihmisten tarpeisiin tulisi kehittää nykyistä monipuolisempia asumisratkaisuja, sanoi asuntoministeri Krista Kiuru ARAn ja Kehitysvammaliiton Arjen keskiössä -seminaarissa.

”Tämä edellyttää kuntien asuntotoimen, kaavoituksen ja sosiaalitoimen yhteistyötä sekä uusia toimintatapoja yhdyskuntasuunnitteluun ja asuntosuunnitteluun. On tärkeää, että ARA ja kunnat ovat kehittämistyössä suunnannäyttäjiä".

Arjen keskiössä -hankkeessa kehitetään uudenlaista asumisen suunnitteluprosessia, jossa kunnan asunto- ja sosiaalitoimen edustajat sekä kaavoittajat työskentelevät yhdessä. Tulevat asukkaat ja heidän lähiyhteisönsä ovat keskeisesti mukana suunnittelutyössä. Kehitysvammaisten ihmisten toiveissa korostuu mahdollisimman tavallinen asuminen tavallisella asuinalueella.

Hallituksen periaatepäätös korostaa, että jokaisella kehitysvammaisella ihmisellä on oikeus asua samoin kuin muutkin kuntalaiset ja saada tarvitsemansa palvelut. Tavoitteena on, että vuoden 2020 jälkeen kukaan vammainen henkilö ei enää asu laitoksessa. Asuminen ja palvelut on järjestettävä tavallisilla asuinalueilla ja asunnoissa.

Lisää yksilöllisyyttä kehitysvammaisten ihmisten asumiseen

Tavoitteena on, että ARAn tuella rahoitetaan 470 uutta kehitysvammaisten asuntoa vuosittain. Vuosina 2010–2012 ARA on myöntänyt investointiavustuksia hiukan yli 400 asunnon rakentamiseen kehitysvammaisille ihmisille joka vuosi.  Tavoite ollaan siis saavuttamassa.

Yleisenä suuntana monissa Euroopan maissa on kehitysvammaisten yksilöllinen asuminen, joka toteutetaan pääosin tuetun asumisen ratkaisuina. Kyse on pitkälti yksittäisistä vuokra-asunnoista, joihin asukkaat saavat tarvitsemansa tuen. Erityisesti henkilökohtaisen budjetoinnin käyttöönotto on mahdollistanut useissa maissa sen, että on voitu kehittää erilaisia innovatiivisia tuetun asumisen ratkaisuja ja toisaalta yhdistää henkilökohtaista apua asumiseen. Henkilökohtaisen avustajajärjestelmän laajempi käyttäminen ja henkilökohtaisen budjetoinnin käyttöönotto toisivat Suomeenkin  lisää yksilöllisyyttä vammaisten ihmisten asumiseen ja arkipäivään.

"Pidän tärkeänä sitä, että kehitysvammaisten henkilöiden tarpeisiin tuotetaan entistä monipuolisempia asumisratkaisuja", ministeri Kiuru sanoi.

Arjen keskio2