SYKEn ja ARAn RASTI-seminaari kiinnosti

Uutinen 3.10.2013 klo 15.43

ARA ja Syke järjestivät ensimmäisen Rakennetun ympäristön ja asumisen tietoaineistot (RASTI) -seminaarin. Tilaisuuteen osallistui noin 200 henkilöä ja sitä seurattiin paitsi paikan päällä Suomen Ympäristökeskuksen auditoriossa, myös videoyhteydellä ympäri Suomen.

Seminaarin teemana oli asumisen vyöhykkeisyys. Tilaisuuden esitelmät liittyivät paikkatiedon, erilaisten tietoaineistojen ja analyysimenetelmien hyödyntämiseen asumisen ja yhdyskuntien suunnittelussa ja seurannassa. Aihepiirit ulottuivat pääkaupunkiseudulta (MAL-aiesopimus, lähiöt) väestöltään väheneviin AKKU-kuntiin.

Seminaarin esitykset ovat täällä: Seminaarin esitykset löytyvät täältä