Huomautus vastaisen varalle

Uutinen 24.10.2013 klo 10.21

Apulaisoikeuskansleri on antanut ARAlle huomautuksen vastaisen varalle yhdestä luovutuksensaajan nimeämistä koskevan asian hallinnollisesta käsittelystä. Tapaus liittyy Avain-Asumisoikeus Oy:n osakkeiden luovuttamiseen Suomen Rakentamisen kehitys Oy:lle vuonna 2008.

Tapauksessa ARA ei ollut hylännyt vireille tullutta hakemusta riittävän selkeästi. Tapaus on käyty ARAssa tarkoin läpi ja ARA on kehittänyt vastaaviin tapauksiin liittyvää prosessiaan.

ARAn tehtäviin kuuluu myös luovutuksen saajan nimeämiseen liittyvä hallinnollinen neuvonta. Luovutuksiin osallisina olevat tahot ovat yhtiömuodoiltaan ja rakenteiltaan toisistaan hyvin poikkeavia ja luovutustilanteet ovat hyvin monimutkaisia myös lain tulkinnan osalta. ARA kohtelee kaikkia tahoja yhdenvertaisesti ja tasapuolisesti. Kaikessa toiminnassa noudatetaan tarkoin lakia ja laissa virastolle annetun toimivallan rajoja.