Ennaltaehkäisy on parasta asunnottomuuden ehkäisyä

Uutinen 24.10.2013 klo 10.49
Asunto- ja viestintäministeri Pia Viitanen peräänkuulutti tehokkaampia keinoja asunnottomuuden ennaltaehkäisemiseksi valtakunnallisessa asunnottomuuspäivässä Helsingissä. Hänen mielestään olisi puututtava asunnottomuuteen johtaviin vastoinkäymisiin nykyistä aikaisemmin.

Erinomainen esimerkki ennaltaehkäisystä on ministerin mukaan asumisneuvonta, jonka toiminta on viime vuosina laajentunut. "Tavoitteena on parantaa asumisneuvonnan toimintaedellytyksiä", ministeri sanoi.

Pitkäaikaisasunnottomuusohjelma (PAAVO) on Viitasen mielestä osoittanut, että yhteistyöllä saadaan jopa odotukset ylittäviä tuloksia aikaan. Aiesopimuskaupungeista Kuopio ja Joensuu ovat ilmoittaneet, että kaupungeista on onnistuttu ohjelman aikana poistamaan pitkäaikaisasunnottomuus lähes kokonaan. Myös muissa ohjelmassa mukana olevissa kaupungeissa on pystytty vähentämään pitkäaikaisasunnottomuutta selvästi.

Taloudellinen tilanne asettaa ministerin mukaan ohjelmalle merkittäviä haasteita. Ohjelman tavoitteiden toteutuminen edellyttää riittävää vuokra-asuntojen uudistuotantoa ja olemassa olevan yleishyödyllisen vuokra-asuntokannan tehokasta hyödyntämistä itsenäiseen asumiseen.

Kohtuuhintaisia vuokra-asuntoja tarvitaan kipeästi

”PAAVO-ohjelma on haastanut yleisen asuntopolitiikan”, sanoi Helsingin kaupungin asunto-ohjelman päällikkö Mari Randell. Hänen – ja monen muunkin puhujan mielestä – keskeistä on, että tarjolla olisi riittävästi kohtuuhintaisia vuokra-asuntoja. Tämä on suuri haaste etenkin Helsingissä. ”Nyt ihmisiä on väärissä paikoissa esimerkiksi asuntolat tai hotellimajoitus, kun asuntoja ei ole saatavilla. Putki on saatava kulkemaan paremmin, että resurssit kohdentuisivat oikeisiin paikkoihin. Yhteistyö kolmannen sektorin kanssa on hyvin tärkeää.”

Helsingin seurakuntayhtymän diakoniatyön johtaja Marita Nummelin painotti, että eri tahojen on sitouduttava tarjoamaan asuntoja asunnottomille ja niille, jotka ovat vaarassa tippua siihen. Seurakuntayhtymän vastaus vuokra-asuntopulaan on se, että on ryhdytty rakennuttamaan asuntoja.

Ympäristöministeriön Peter Fredrikssonin mielestä tarvitaan oikeaa rajat ylittävää metropolipolitiikkaa, jolloin asuntopolitiikan kokonaisuuden hallinta olisi tehokasta alkaen kaavoituksesta. Näin olisi mahdollista saada tulevaisuudessa enemmän kohtuuhintaisia asuntoja pääkaupunkiseudulle, jossa tarvekin on huutavin.

Liikkuva tuki toimii Tanskassa

Tutkija Lars Benjaminsen toi tilaisuuteen terveisiä Tanskasta, jossa asunnottomuus on voimakkaasti lisääntynyt parin viime vuoden aikana etenkin pääkaupungin Kööpenhaminan liepeillä. Huomiota on kuitenkin herättänyt, että vähiten asunnottomuus on lisääntynyt niiden kaupunkien alueilla, jotka ovat olleet mukana Asunto ensin -ohjelmassa.

Tanskassa on saatu hyviä kokemuksia mallista, jossa Asunto ensin -periaatteella asutetut asukkaat saavat tarvittaessa tukea liikkuvalta tiimiltä (floating support) eli moniammatillinen tiimi liikkuu sinne, missä tarvetta ilmenee.

Asunnottomuusseminaari 2013