Asuntojen perusparannusten käynnistysavustukset mahdollistavat miljardin investoinnit ja tukevat työllisyyttä

Uutinen 2.9.2013 klo 9.04

Hallitus päätti budjettiriihessä esittää eduskunnalle asuinrakennusten korjaamisen määräaikaisen käynnistysavustuksen käyttöönottoa. Lisäksi hallitus esittää investointiavustusta Asuinalueohjelmassa mukana oleville kasvukeskuskaupungeille.

Käynnistysavustuksiin esitetään vuosina 2013–2014 yhteensä 115 miljoonaa euroa siten, että tämän vuoden puolella avustuksiin osoitettaisiin yhteensä enintään 15 miljoonaa euroa ja vuonna 2014 yhteensä enintään 100 miljoonaa euroa.

- Hallitus haluaa tukea rakennusalan työllisyyttä korjausrakentamista vauhdittamalla. Käynnistysavustuksen avulla syntyvät työllisyysvaikutukset rakennusalalle kohdistuvat pääsääntöisesti vuodelle 2014, kun peruskorjaushankkeita saadaan suuremmassa määrin liikkeelle. Käynnistysavustuksilla voidaan saada miljardin euron investoinnit liikkeelle ja luotua työtä noin 16 000 henkilölle. Työllisyyden tukeminen on erityisen tärkeää nyt, kun rakennusalaa uhkaa vaikea työttömyystalvi, asunto- ja viestintäministeri Pia Viitanen sanoo. Hän on parhaillaan vierailulla Lahden Liipolassa osana lähiökiertuetta.

Käynnistysavustuksen avulla saadaan alulle perusparannushankkeita, jotka muuten toteutettaisiin vasta myöhemmin. Käynnistysavustuksia myönnetään hallituksen esityksen mukaan ARA-vuokra- ja asumisoikeustalojen sekä asunto-osakeyhtiötalojen perusparantamista varten.

- Erityisesti 1960- ja 1970-lukujen aikana rakennettu asuntokanta on saavuttanut tai saavuttamassa iän, jolloin suuret peruskorjaukset ovat välttämättömiä.  Merkittävä osa näistä asunnoista on valtion tukemia vuokra-asuntoja ja ne sijaitsevat nimenomaan lähiöissä. Kunnatkin voisivat omistajaohjauksessaan lähteä siitä, että kaupunkikonserniin kuuluvat vuokrataloyhtiöt toteuttavat perusparannustoimenpiteitä nimenomaan lähiöissä, Viitanen sanoo. Myös lähiöiden asunto-osakeyhtiöissä on mittava korjausvelka, jota toivottavasti asunto-osakeyhtiöt ryhtyvät nyt avustusten avulla vähentämään, Viitanen lisää. Pallo on nyt toimijoilla ryhtyä toimeen, ministeri Viitanen päättää.  

Käynnistysavustus myönnettäisiin valtion asuntorahaston varoista, ja sen myöntäisi Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus (ARA).

Koko rakennuskannan korjaustarpeen on arvioitu olevan tällä hetkellä 30−50 miljardia euroa, josta asuinrakennusten osuus on yli puolet. Asuntokannan korjaustarpeen onkin arvioitu olevan vuosina 2016−2025 arvoltaan noin 1,9 miljardia euroa vuosittain.

- Rakennusten korjausvajetta on jatkossa kurottava suunnitelmallisesti  umpeen. Siksi olen asettanut remonttiryhmän, jonka tehtävänä on tehdä esitys toimenpiteistä sekä rahoitus- ja tukimalleista, joilla vähennetään erityisesti lähiöiden korjausvajetta vuosina 2015–2025, ministeri Viitanen toteaa.


Lue lisää

Lisätietoja:

Ministeri Viitasen erityisavustaja Jouni Parkkonen, ympäristöministeriö, p. 040 176 1304, etunimi.sukunimi@ymparisto.fi

Johtaja Kari Salmi, ARA, p. 040 519 8473, etunimi.sukunimi@ara.fi.