Asuinalueiden kehittämisohjelmaan kuuluvien investointiavustusten haku vuodelle 2013

Uutinen 14.10.2013 klo 15.30

Asuinalueiden elinvoiman edistämiseksi ja segregaation ehkäisemiseksi laaditun poikkihallinnollisen Asuinalueiden kehittämisohjelman 2013-2015 kautta myönnettävien investointiavustusten määräksi on  vuoden 2013 kolmannessa lisätalousarvioesityksessä varattu 4 miljoonaa euroa. Avustuksella tuetaan rakennusalan työllisyyttä.

Avustusta voivat hakea kasvukeskuskaupungit sellaisiin nopeasti käynnistettäviin investointihankkeisiin, joille on olemassa Lähiöohjelmassa 2008-2011 tai Asuinalueiden kehittämisohjelmassa 2013-2015 hyväksytty suunnitelma ja jotka edistävät asuinalueen positiivista kehitystä. Avustusta voivat hakea Espoo, Helsinki, Joensuu, Jyväskylä, Kuopio, Lahti, Lappeenranta, Oulu, Pori, Seinäjoki, Tampere, Turku, Vaasa ja Vantaa.

Avustusta haetaan siten, että ARA ehtii tehdä päätökset ennen 31.12.2013. Avustushakemuksen voi jo jättää ARAan. ARA tekee avustusta koskevat päätökset mahdollisimman pian, kun eduskunta on hyväksynyt investointiavustuksen vuoden 2013 kolmannen lisätalousarvion yhteydessä.

Lue lisää avustuksesta: