Ympäristöministeriö on muuttanut erityisryhmien avustuksiin liittyvää ohjettaan

Ympäristöministeriö on muuttanut ARAlle  4.1.2012 antamaansa ohjauskirjettä avustuksista erityisryhmien asunto-olojen parantamiseksi.  Muutos koskee ohjauskirjeen kohtaa 5.4. "Hankkeen taloudellinen toimivuus ja tarvearviointi".

Jatkossa ARA asettaa avustuksen myöntämisen ehdoksi sen, että kunnan on voitava halutessaan vaihtaa palvelutalossa toimivaa palveluntuottajaa esimerkiksi kilpailutuksen seurauksena säilyttäen samalla asukkaiden vuokrasuhteen samassa kohteessa.

Muutosta sovelletaan erityisryhmien investointiavustuksiin, jotka myönnetään 29.6.2012 alkaen.

Julkaistu 29.6.2012 klo 16.00, päivitetty 18.2.2013 klo 14.02