Suunnittelukilpailut uudentyyppisten asumisratkaisujen aikaansaamiseksi autismin kirjon henkilöille

Arkkitehtisuunnittelun kutsukilpailu käynnistyy 29.11.2012

Sevas Oy ja Kymenlaakson sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymä Carea järjestävät yhteistyössä ARAn, YM:n, Safa:n, Kehitysvammaliiton, Autismi- ja Asperger-liiton sekä Seinäjoen ja Kotkan kaupunkien kanssa kolme erillistä arkkitehtikilpailua, joissa on tarkoitus suunnitella autismin kirjon henkilöille uusia, konkreettisia asumisen ratkaisuja, jotka mahdollistavat tavanomaisen elämän. 

Suunnitteluratkaisuja on tarkoitus hyödyntää myös valtakunnallisina mallikohteina. Kilpailun painopiste on tilallisissa ja teknisissä ratkaisuissa ja siinä, miten ne ratkaisevat kohderyhmän erityistarpeet.

Suunnittelukilpailut toteutetaan samoilla periaatteilla kahdella eri paikkakunnalla: Seinäjoella ja Kotkassa. Kotkan kaupunki on osoittanut kilpailua varten kaksi tonttia ja Seinäjoki yhden. 

Kilpailuun osallistuminen

Kilpailijat voivat ilmoittautua kutakin yksittäistä tonttia koskevaan kilpailuun ilmoittautumisajan puitteissa. Suunniteltavan kohteen on tarkoitus tarjota asunto kahdeksalle henkilölle kullakin tontilla.  Kilpailuun sisältyy lisäksi tehtävä suunnitella yksittäinen asunto, joka ei ole sidottu tiettyyn rakennuspaikkaan. Tämä asunto voidaan sijoittaa sekä uudistuotantoon, että vanhaan asuinkantaan.

Kilpailun tuomaristo valitsee kutsukilpailuun 3-4 osallistujaa kutakin tonttia kohden varsinaiseen kilpailuun. Kilpailutukset käsitellään ja ratkaistaan erillisinä hankkeina.

Ilmoittautumisaika päättyy 13.12.2012 ja jatkoon pääsevät suunnittelijat valitaan 19.12.2012 mennessä. Kilpailuehdotukset jätetään tuomariston arvioitavaksi 22.2.2013 mennessä.

Kilpailuasiakirjat

Autismin kirjo

Autismin kirjo kuuluu neuropsykiatrisiin oireyhtymiin. Autismin kirjon keskeisimmät oireet ovat sosiaalisen vuorovaikutuksen ja kommunikaation puutteellisuus sekä kaavamaiset kiinnostuksen kohteet ja toiminnot. Oireyhtymän kirjo on kuitenkin laaja; henkilö voi tarvita jatkuvaa tukea kaikissa arjen perustoiminnoissa tai hän voi olla myös älyllisesti lahjakas ja valmistella väitöskirjaansa yliopistossa, mutta tarvitsee silti tukea opiskelussa, arjesta selviytymisessä, sosiaalisissa vuorovaikutussuhteissa ja esim. työllistymisessä. Autismin kirjoon luettavien henkilöiden määrän on arvioitu olevan n. 1 % väestöstä. Suomessa tämä tarkoittaa n. 50 000 henkilöä.

Autismin kirjon henkilöille suunnitelluilla, tarkoituksenmukaisilla asumisympäristöillä ja yksilöllisillä teknisillä ratkaisuilla on merkittävä vaikutus heidän elämänlaatuunsa sekä kykyynsä osallistua yhteiskunnallisiin toimintoihin.

Julkaistu 29.11.2012 klo 16.07, päivitetty 18.2.2013 klo 13.12