Selvitys asumisoikeuasuntojen markkinatilanteesta vuosina 2010-2012

Selvitys aso-asuntojen käyttövastikkeista ja markkinatilanteesta vuosina 2010-2012 on valmistunut. Selvityksessä aso-asuntojen suurten kaupunkien käyttövastikkeita verrattiin ARA-vuokriin ja vapaarahoitteisiin vuokriin.

Julkaistu 30.11.2012 klo 12.00, päivitetty 18.2.2013 klo 16.15