Selvityksen mukaan ARAn keskityttävä vahvemmin kohtuuhintaisen vuokra-asumisen edistämiseen

Asuntoministeri Krista Kiuru ja
selvitysmies Olavi Syrjänen esittelivät
tuoreen selvityksen tulokset ARAssa 
4.9. pidetyssä tilaisuudessa.

Asuntoministerin asettama selvityshenkilö Olavi Syrjänen laati ehdotukset ARAn toiminnan kehittämiseksi. Ehdotusten lähtökohtana on, että ARAn tulee keskittyä sen ydintehtävään, valtion tukeman asuntokannan toteuttamiseen, käyttöön ja kehittämiseen. 

Lisätietoja:

Julkaistu 4.9.2012 klo 16.24, päivitetty 15.2.2013 klo 16.02