Paikkatiedon hyödyntäminen kiinnostaa

Paikkatiedon hyödyntäminen asumisen ja yhdyskuntien kehittämisessä veti SYKEn auditorion lähes täyteen väkeä. Seminaari oli ensimmäinen ARAn ja SYKE yhdessä järjestämä tapahtuma.

Paikkatiedon hyödyntämisen todettiin olevan oivallinen työkalu, kun vastataan niihin haasteisiin, joita asumisen ja yhdyskuntien kehittämiseen liittyy nyt ja tulevina vuosina.

Lahdessa päivittyvä paikkatieto aktivoi osallistumaan

Lahdessa paikkatieto- ja teemakartat on tuotu mukaan Lahden strategisen maankäytön suunnitteluun ja kaavoitukseen uudella tavalla. Kaupunkilaisten osallistumista ja vuorovaikutusta on tehty helpommaksi liittämälläyleiskaavaan tarinoita ja tavoitteita yhdessä paikkatiedon kanssa. Tavoitteidentoteutumista seurataan SYKEn kanssa kehitetyillä kestävän kaupunkiseudun mittareilla,  jotka huomioivat taloudelliset, sosiaaliset ja ekologiset tekijät.  Yleiskaavaa päivitetään valtuustokausittain, karttoja sitä mukaa kun uutta tietoa kertyy. Tavoitteena on houkutteleva ja elinvoimainen ympäristökaupunki, kertoi Lahden yleiskaava-arkkitehti Johanna Palomäki.

Erityisryhmien rakennukset karttapohjaiseen tietokantaan

ARAn asuntomarkkina-asiantuntija Hannu Ahola esitteli ARAn ja SYKEn yhteistyönä luotua karttapohjaista tietokantaa, johon on koottu tiedot siitä, millaisia erityisryhmien kohteita on, millaisin palveluin ja missä päin Suomea. Uusi tietokanta palvelee ARAn erityisryhmien hankevalinnassa: investointiavustukset on aiempaa helpompi sijoittaa sinne, missä tarve on suurin. ARAn sivuilta  löytyviä pdf-karttoja voivat hyödyntää myös kunnat ja alan muut  toimijat.

Hankkeessa SYKE teki tutkimustyön. SYKEn vahvuutena on osaaminen yhdyskuntarakennetta, elinympäristön palveluja ja joukkoliikenteen palvelutasoa kuvaavissa menetelmissä sekä paikkatietoaineiston soveltamisessa.

Haasteena kestävä kaupunkirakenne

Uudenmaan maakuntakaavassa arvioidaan, että alueelle muuttaa 400 000 uutta asukasta vuoteen 2035 mennessä ja tarvitaan noin 200 000 uutta asuntoa.

Miten varmistetaan laadukas elinympäristö ja kestävä kaupunkirakenne, kun Suomi kaupungistuu tietyiltä osiltaan kiihtyvää vauhtia? SYKEn Kari Oinosen mukaan kysymys on keskeinen, kun otetaan huomioon, että tutkimusten mukaan väestötiheys laskee lähes kaikilla kaupunkiseuduilla. Liikkumisterve siis lisääntyy. Keskeinen ongelma on hallitsematon kaupunkiseutujen laajeneminen. Asutusta syntyy kiihtyvään tahtiin asemakaava-alueiden ulkopuolelle ja alhaisen asukastiheyden alueita syntyy lisää. 

"Uusien asuntojen on tukeuduttava keskeisiin liikenne- ja palvelurakenteisiin ja suunnittelematon rakentaminen on saatava kuriin", Oinonen painotti.

Julkaistu 6.6.2012 klo 10.00, päivitetty 18.2.2013 klo 14.11