Kuntien asuntomarkkinaselvitys vuodelta 2012

ARA kerää kerran vuodessa kuntien asuntomarkkinatiedot sähköisellä lomakkeella (ARA 3b). Lomake täytetään Suomi.fi -sivustolla ja lähetetään ARAan 10.12.2012 mennessä.

Kyselyn painopiste on kuntien vuokra-asuntotilanteen kartoituksessa, ARA-asuntojen valvonnassa ja asunnottomuudessa. Lisäksi kunnilta pyydetään arviota lähivuosien asuntotuotannosta. Saadut tiedot yhdistettynä muualta hankittaviin tietoihin, kuten asuntojen vuokra- ja hintatietoihin, antavat pohjaa asuntolainoitustarpeen arvioinnille ja muulle asuntopoliittiselle suunnittelulle.

Vuoden 2011 Asuntomarkkinaselvityksen tietoja on  Asuntomarkkinakatsaus 2012 -sivulla.

Julkaistu 2.11.2012 klo 16.13, päivitetty 18.2.2013 klo 16.17