Asumisen uudistaminen -projekti päätökseen tyytyväisin mielin

Sakari Lehtiö ja Anneli Nieminen
Valtiokonttorista pitivät todella
hyvänä hyvinkin erilaisten näkökulmien
esiinnousua ja seminaarin antia. Lehtiön
mielestä juurikin tuoreet ja uudenlaiset
näkemykset asuinrakentamiseen ja 
markkinoihin ovat tervetulleita.

Asumisen uudistaminen -projekti päättyi ARAn järjestämään laivaseminaariin. Seminaari keräsi paikalle noin 260 asiantuntijaa kuulemaan ja pohtimaan asumisen uudistamisen tulevaisuutta. Puhujat pureutuivatkin tulevaisuuden haasteisiin herätellen keskustelua ja ajatuksia siitä, mitä tulevaisuus saattaa tuoda mukanaan.

Seminaarin alussa kuultiin Hannele Pokan puheenvuoro asuntotuotannon tulevaisuudesta valtiovallan näkökulmasta.  ARAn Hannu Rossilahti herätteli puheenvuorollaan kuulijoitaan katsomaan kohti tulevaisuutta.

Kahden tiiviin seminaaripäivän aikana nostettiin esiin erilaisia näkökulmia: mm. asukkaiden näkymiä asumiskustannusten muutoksissa sekä muuttuvan taloustilanteen vaikutuksia asumiseen ja asuntotuotantoon. Puheenvuoron saivat myös rakennusalan toimijat ja tilaajat.

Myös monet nelivuotisessa projektissa mukana olleista hankkeista esittelivät saavutettuja tuloksiaan. Esillä olivat mm. energiatehokkaat rakennus- ja korjaushankkeet, kokemuksia kuntien asuntokannan salkutuksesta sekä kokonaisten asuinalueiden uudistamisesta.

Ekskursio Tukholmaan toi oman lisänsä päivien antiin. Ekskursiolla huomio kohdistui Hammarby Sjöstadin asuinalueeseen, joka on uudistuksessa käynyt läpi suuren muutoksen, sekä Ljuskärrbergetin asumisoikeusyhtiöön.

Pertti Rönkkö (toinen vas.)  Suomussalmen
vuokrataloista kertoi viihtyneensä seminaarissa.
Seminaaripäivistä päällimmäisenä
ja hyvinkin positiivisena asiana hänelle oli
jäänyt mieleen Hartelan Tero Vanhasen
esitys. Rönkön mukaan on hienoa se, että on 
oikeasti tietoa ja halua vaikuttaa asioihin. 
Kuvassa vasemmalta Marianne Matilnlassi,
Pertti Rönkkö, Tuija Häkämies ja Tarja Suortti.

On saatu paljon aikaiseksi

Asumisen uudistaminen -projektissa hankkeen vetäjänä toiminut Marianne Matinlassi on tyytyväinen projektin saldoon ja toteutukseen. Hänen mukaansa loppuseminaarissa voitiin yhteisesti todeta, että projektilla on luotu laajasti kokonaisvaltaisen asumisen kehittämisen mallia. "Yhteistyössä on tehty mitä luvattiin ja vähän enemmänkin," hän toteaa.

"Projektissa saatiin aikaan ARA-tuotantoon soveltuvia kohtuuhintaisia pilotti-, nollaenergia- ja passiivienergiaratkaisuja sekä pien-, kerros- että palvelutaloihin, ja luotiin myös energiatehokkaita korjausrakentamisen malleja. Useimmat pilottihankkeiden toteuttajat ovat satsanneet paljon näihin hankkeisiin. He tuottavat jatkossakin näiden kokemusten ja saavutetun osaamisen myötä energiatehokkaita ratkaisuja," Matinlassi summaa.

Loppuseminaarissa järjestetystä ARA-asumisen tulevaisuutta hahmottelevasta ryhmätyöstä nousi selkeästi esiin ehdotus valtion rahoitusehtojen muuttamisesta vanhojen aravalainojen, uusien korkotukilainojen ja avustusten osalta. Myös toive käyttö- ja luovutusrajoitusten lyhentämisestä oli vahvasti esillä ryhmien vastauksissa.

Järvenpään Mestariasuntojen
Jarkko Piiparisen mielestä parasta antia
seminaarissa oli yksinkertaisesti
sidosryhmien tapaaminen sekä
ajatusten vaihto.

Julkaistu 30.11.2012 klo 16.05, päivitetty 15.2.2013 klo 15.49