Asumisen ja rakentamisen kehittämiseen lisää voimavaroja

Rakentamisessa tehdään ratkaisuja, jotka vaikuttavat pitkälle tulevaisuuteen. Siksi on syytä olla huolissaan, että alalla panostetaan niin vähän tutkimukseen ja kehittämiseen. Tätä mieltä on ylijohtaja Hannu Rossilahti Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksesta (ARA). Hän puhui 17.1.2012 pidetyssä ARA-päivässä Helsingissä.

"Tarvitaan tutkimusta ja kehittämistä, jotta tänään rakennettavat talot ja asunnot vastaisivat myös tulevaisuuden tarpeita", Rossilahti sanoi.

Tunnettu tosiasia kuitenkin on, että asumisen, maankäytön ja rakentamisen tutkimukseen satsataan julkisia voimavaroja kovin vähän ja toiminta on hajanaista.

Alan yritysten omat tutkimus- ja kehittämispanostukset ilmenevat Tilastokeskuksen tuoreesta tilastosta: vuonna 2010 oli rakennusalalla 3 % yrityksistä sellaisia, jotka työllistivät yli 10 henkilöä ja jotka harjoittivat tutkimus- ja kehittämistoimintaa. Tätä vähemmän tutkitaan ja kehitetään vain kuljetuksen ja varastoinnin toimialalla (1 %). Esimerkiksi elektroniikkateollisuudessa luku on 54 %.

"Tilanteesta on syytä olla huolissaan", Rossilahti painotti. Hän muistutti, miten tärkeä merkitys asumisella ja rakentamisella on osana rakennettua ympäristöä sekä ihmisten arkielämässä ja hiilijalanjälkemme pienentämisessä.

"ARA pyrkii uudistuvassa strategiassaan kokoamaan asumisen kehittämistoiminnan kenttää, tunnistamaan alan kehittämisteemoja sekä kokoamaan ja toteuttamaan niistä konkreettisia hankkeita", Rossilahti kertoi.

Esimerkkinä tällaisesta on Tekesin kanssa aloitettu hanke teollisen korjaamisen vauhdittamiseksi, jossa tarjotaan alan toimijoille malleja ja resursseja. Tavoitteena on, että teollisen korjausrakentamisen mahdollisuuksia hyödynnettäisiin selvästi nykyistä laajemmin ja korjaaminen olisi sekä tehokkaampaa että taloudellisempaa.

Asumisen ja rakentamisen vaikutukset ympäristöön ovat suuret ja rakennetun ympäristön parantamisella on tärkeä merkitys ilmastonmuutoksen hillinnässä ja kestävän kehityksen edistämisessä. Ylijohtaja Rossilahti sanoi, että ympäristöystävällinen ja taloudellinen elinkaariajattelu on jatkossa aiempaa keskeisemmässä asemassa ARA-tukien toimeenpanossa ja muussa toiminnassa. "Tavoitteena on, että  ARA-asuntojen uustuotannossa ja perusparantamisessa päästään rakentamismääräysten tasoa energiatehokkaampiin ratkaisuihin."

Julkaistu 18.1.2012 klo 10.30, päivitetty 18.2.2013 klo 14.32