ARAn tuoreet tilastot paljastavat: Asunnottomuus väheni edelleen vuonna 2011

Yksinäisten asunnottomuus väheni, perheiden lisääntyi. Asunnottomuus keskittyy yhä pääkaupunkiseudulle ja maahanmuuttajien sekä naisten asunnottomuus lisääntyi. Nämä tiedot ilmenevät ARAn kunnille tekemästä asuntomarkkinakyselystä marraskuussa 2011.

Vuoden 2011 lopussa Suomessa oli 7 606 yksinäistä asunnotonta ja 423 perhettä. Yksinäisten asunnottomien määrä väheni edellisvuodesta 3,4 %:a, mutta asunnottomien perheiden määrä lisääntyi yli 20 %:lla. Asunnottomuutta on seurattu vuodesta 1987, jolloin Suomessa oli yli 16 000 asunnotonta.

Asunnottomuus lisääntyi pääkaupunkiseudulla

Asunnottomuus lisääntyi pääkaupunkiseudun kolmessa suuressa kaupungissa yhteensä 150 hengellä vuonna 2011. Yksinäisiä asunnottomia oli Helsingissä 3 400 ja asunnottomia perheitä 220. Espoo ohitti Vantaan ja nousi maan toiseksi suurimmaksi asunnottomuuskunnaksi. Pääkaupunkiseudun kolmen kunnan osuus Suomen asunnottomista nousi jo 60 %:iin, kun se vuonna 2010 oli 56 %.

Isoista kaupungeista vähiten asunnottomia oli Oulussa. Myös muut pääkaupunkiseudun ulkopuoliset isot kaupungit onnistuivat vähentämään asunnottomuuttaan Lahtea lukuun ottamatta (lähemmin selvityksessä taulukko 1).

Maahanmuuttajien ja naisten asunnottomuus lisääntyi

Naisten osuus asunnottomista nousi 21 %:in. Nuorten alle 25-vuotiaiden asunnottomuus pysyi ennallaan noin 18 %:ssa. 

Yksinäisten asunnottomien maahanmuuttajien määrä ylitti ensimmäisen kerran 1 000 hengen rajan. Heidän osuutensa nousi 9 %:sta yli 13 %:iin. Asunnottomista perheistä jo 40 % on maahanmuuttajia. Lisääntynyt maahanmuutto rasittaa erityisesti Helsinkiä.

Pitkäaikaisasunnottomille yli 1 500 asuntoa ARA-rahoituksella

ARAn asuntomarkkinakyselyn mukaan pitkäaikaisasunnottomia oli vuoden 2011 lopulla 2 835 henkilöä, 37 %:a yksinäisistä asunnottomista. Pitkäaikais-asunnottomuus väheni vuodessa 244 henkilöllä (7,9 %).

Hallituksen pitkäaikaisasunnottomuuden vähentämisohjelman 2008–2011 (PAAVO I) tavoitteena oli puolittaa pitkäaikaisasunnottomuus asuntojen määrällä mitattuna. Tässä onnistuttiin ja tavoitteet ylitettiinkin, sillä tavoitellun 1250 uuden asunnon sijaan tuotettiin noin 1550 asuntoa. Pitkäaikaisasunnottomien määrä ei ole kuitenkaan puolittunut, sillä uutta asunnottomuutta syntyy koko ajan. Pitkäaikaisasunnottomuuden vähentäminen jatkuu nykyisen hallituksen ohjelman mukaisesti 2012–2015 (PAAVO II).

Suomen asunnottomuustilanteesta yksityiskohtaisempia tietoja:

Selvitys 1/202: Asunnottomat 2011

Liitteet: 
Liite 1 (maakunnittain) 
Liite 2 (kunnat asunnottomien määrän mukaisessa järjestyksessä)

Julkaistu 16.2.2012 klo 13.00, päivitetty 18.2.2013 klo 14.25