ARA-asunto 2049 -kilpailuseminaari kiinnosti opiskelijoita

Arkkitehti Karin Krokfors kiitteli
kilpailun järjestäjiä. Hänen mukaansa
tällaisia tarvitaan, koska asumiseen
liittyviä kilpailuja ei ole liiaksi
järjestetty maailmallakaan.

ARA-asunto 2049 -suunnittelukilpailuun valmistava seminaari järjestettiin syyskuun 3. päivänä Lahdessa. Seminaariin osallistui noin 100 arkkitehtiopiskelijaa Tampereelta ja Helsingistä.

Toukokuussa 2012 käynnistynyt suunnitelukilpailu on saanut suotuisan vastaanoton sekä koti- että kansainvälisten arkkitehtiopiskelijoiden keskuudessa. Kilpailun tarkempaa esittelyä varten järjestetty kilpailuseminaari kokosi paikalle Lahden Sibeliustalolle maanantaina 3.9. joukon Suomessa paraikaa opiskelevia tulevia arkkitehteja. 

Seminaarissa käytiin läpi kilpailun lähtökohtia ja kartoitettiin ARA-asuntojen historiaa menneestä tähän päivään. Kilpailun koordinaattori Sampo Vallius ARAsta kertoi siitä, mitä kilpailuehdotuksilta toivotaan. Hän myös herätteli opiskelijoita pohtimaan sitä, mitkä kaikki asiat voivat muovata tulevaisuuden asumista suuntaan tai toiseen.

Kaavoitusarkkitehti Markus Lehmuskoski esitteli Lahden kaupungin kilpailulle osoittamaa Sopenkorven aluetta kattavasti ja valotti myös alueen kehityshistoriaa. Kaavoituksen osalta kaupunki on antanut kilpailualueen suunnitteluun melko vapaat kädet opiskelijoille toteuttaa visioitaan.

Seminaarin pääpuhujana toimi kansainvälisesti ja kansallisesti menestynyt arkkitehti Karin Krokfors. Hän painotti visioinnin tärkeyttä sekä menneen, nykyisen ja tulevan merkitystä arkkitehdin työssä. Suunnittelussa on myös tärkeä muistaa, että asuntoja tehdään kodeiksi. Monimuotoisuuden luomat mahdollisuudet olivat vahvasti esillä Krokforsin visiossa asumisesta. Maailma ja ihmiset muuttuvat, samoin myös kodit - ja se, mitä asumiselta halutaan. 

Esittelyjen ja tulevaisuuden visioinnin jälkeen opiskelijat pääsivät tutustumaan Lahden kaupunkiin arkkitehtuurisesta näkökulmasta. Päivän päätteeksi he pääsivät tutustumaan Sopenkorven kilpailualueeseen.

Lisää kuvia seminaarista ARA-Home 2049 Facebook-sivulla

Julkaistu 6.9.2012 klo 16.22, päivitetty 15.2.2013 klo 15.51