Ministeri Krista Kiuru Asumisen uudistaminen -seminaarissa

Asunto- ja viestintäministeri Krista Kiuru
avasi ARAn kaksipäiväisen syysseminaarin.

Vieressä ARAn hallintojohtaja Timo Reina.

ARAn järjestämä Asumisen uudistaminen -syyseminaari kokosi vajaa 300 asumisen ja rakentamisen ammattilaisia perinteiselle syysristeilylle. Seminaarin avasi asunto- ja viestintäministeri Krista Kiuru.

Ministeri Kiuru on huolissaan kohtuuhintaisten asuntojen saatavuudesta. "Jos emme pysty voimakkaasti lisäämään kohtuuhintaisten asuntojen tarjontaa kasvukeskusalueilla ja erityisesti Helsingin seudulla, on olemassa suuri vaara, ettei hallitus onnistu tavoitteessaan lisätä kasvua ja työllisyyttä", hän lausui.

Ministerin mukaan kunnat ja kunnalliset vuokrataloyhtiöt ovat avainasemassa uusien vuokratalojen rakentamisessa. Hän toivoo myös, että yleishyödylliset yhteisöt, joiden ainakin alkuperäisenä tehtävänä on ollut kohtuuhintaisten asumisvaihtoehtojen tarjoaminen, lähtevät mukaan talkoisiin.  

"Luonnollisesti tarvitsemme myös hyvin toimivat yksityiset vuokra-asuntomarkkinat ja toivon hartaasti, että markkinoille tulee lisää vapaarahoitteisia vuokra-asuntoja", ministeri Kiuru sanoi.

Energiatehokkuusdirektiivin toteutukseen toivotaan joustoa

Krista Kiuru kommentoi myös energiatehokkuusdirektiivin etenemistä. "Neuvottelut direktiivin sisällöstä käynnistyvät pian EU:n komission ja jäsenvaltioiden välillä. Meidän on syytä olla valppaina, että direktiivi saa sellaisen sisällön, joka mahdollistaa energiansäästötavoitteiden toteuttamisen kansallisesti joustavalla tavalla", hän painotti.

Hallituksen esityksessä eduskunnan kirjelmäksi komissiolle suhtaudutaan periaatteessa myönteisesti energiansäästötavoitteeseen, mutta samalla kyseenalaistetaan useita komission esityksiä.

Julkisilla rakennuksille asetettua 3% vuosittaista perusparannusvelvoitetta pidetään ylimitoitettuna, kun energiansäästötavoitteet voidaan saavuttaa muillakin keinoilla. Lisäksi on vielä epäselvää, koskisiko tämä velvoite myös esim. kuntien omistamia vuokrataloja. 

Hallituksen asuntopoliittinen ohjelma tekeille

Ministeri Kiuru kertoi, että hallitusohjelmassa luvattu asuntopoliittinen toimenpideohjelma valmistuu vuoden loppuun mennessä. Ohjelman valmistelusta vastaa asuntoministerin nimeämä työryhmä. "Pyrimme kuulemaan laajasti alan eri toimijoita prosessin aikana", hän lupasi.

Julkaistu 30.9.2011 klo 10.00, päivitetty 18.2.2013 klo 14.48