Lähiöohjelma päättyy, lähiöiden kehittäminen jatkuu

"Jotta sosiaalinen eheys vahvistuisi, lähiöt on nostettava kaupunkipolitiikan ytimeen", sanoi asunto- ja viestintäministeri Krista Kiuru Lähiöohjelman päätösseminaarissa.

"Segragaatio sekä sosiaalinen ja asuinalueiden välinen eriarvoistuminen ovat arvioituakin suurempia ongelmia ja näkyvät selvimmin pääkaupunkiseudulla. Lähiöillä ja niiden  palveluilla on keskeinen rooli segregaation kierteen katkaisemisessa. Viihtyisät, vetovoimaiset ja toimivat asuinalueet ovat keskeinen osa sosiaalisen eheyden vahvistamista ja puskureista syrjäytymistä vatsaan", Krista Kiuru sanoi.

Vuonna 2008 alkaneessa Lähiöohjelmassa on ollut mukana 45 hanketta 12 kaupungista. Ohjelmaa on koordinoinut ympäristöministeriö ja käytännön toteutuksesta on vastannut ARA.

Julkaistu 30.11.2011 klo 13.00, päivitetty 18.2.2013 klo 14.39