Kiinteistö Oy Ruukkiasunnot vapautettu aravarajoituksista

Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus (ARA) on päättänyt vapauttaa Kiinteistö Oy Ruukkiasuntojen omistamat asunnot aravarajoituksista. ARA on asettanut vapauttamisen ehdoksi, että Raaseporin kaupunki huolehtii nykyisille vuokralaisille tarvittaessa korvaavan asunnon. Rajoituksista vapautuminen edellyttää myös valtion lainojen takaisin maksamista. 

Kiinteistö Oy Ruukkiasunnot haki elokuussa 2011 ARAlta aravarajoituksista vapauttamista. Yhtiön taloutta ei ole pystytty hoitamaan vuokratuloilla, vaan se on ollut jatkuvasti maksuvaikeuksissa. Raaseporin kaupunki on puoltanut hakemusta ja sitoutunut samalla tarjoamaan vuokralaisille korvaavat asunnot kahden vuoden ylimenokauden ajan. ARA on kuullut vuokralaisia hakumenettelyn aikana ja jo ennen sen käynnistymistä.

Raaseporin kaupunki omistaa Kiinteistö Oy Ruukkiasunnot – Fastighets Ab Bruksbostäder, jolla puolestaan on Billnäsissä ja Fiskarsissa yhteensä 105 asuntoa. Nämä sijaitsevat valtakunnallisesti merkittävän rakennetun kulttuuriympäristön alueella.

ARA on arvioinut rakennusten kulttuurihistoriallinen arvon, kunnon ja korjaustarpeen sekä Kiinteistö Oy Ruukkiasuntojen talouden heikon tilan syiksi, joiden perusteella asunnot voidaan vapauttaa rajoituksista. Suurin osa asunnoista on jo siirtynyt ns. jatkorajoitusajalle. Lain mukaan ARAn on jatkorajoitusaikana myönnettävä vapautus, jos rajoitukset loukkaisivat omistajan oikeutta varallisuutensa normaaliin, kohtuulliseen ja järkevään käyttöön tai muodostuisivat muutoin ilmeisen kohtuuttomaksi.  

Billnäsin ja Fiskarsin talojen korjauksiin on myönnetty asuntojen perusparantamisesta annetun lain (34/1979) nojalla perusparannuslainoja vuosina 1986–1991. Asuntoja koskivat näin laissa säädetyt rajoitukset, joiden mukaan niitä on käytettävä vuokra-asuntoina ja asukkaat asuntoihin on valittava sosiaalisin perustein. Vuokrat ovat määräytyneet omakustannusperiaatteen mukaan. Myös kohteiden luovuttaminen ja luovutushinta ovat olleet rajoitettuja.

Asuntojen ylläpito ja korjaukset tulisivat niiden erityisluonne huomioon ottaen huomattavan kalliiksi, koska myös rakennusten ympäristö ja niihin kuuluvat ulkorakennukset on pidettävä kunnossa. Korjaukset nostaisivat vuokrat tasolle, joka ei vastaisi sosiaalisessa asuntotuotannossa edellytettäviä kohtuullisia asumiskustannuksia.

Julkaistu 24.11.2011 klo 12.00, päivitetty 18.2.2013 klo 14.41