ARAn asuntomarkkinakatsaus

Kuluttajaluottamuksen pudotus ennakoi asuntorakentamisen hiipumista

Vaikka loppuvuodesta asuntoaloitusten määrät vähenevät, niin tänä vuonna aloituksissa päästään vuositasolla noin 30 000 uuteen asuntoon. Talouden epävarmuus heijastuu kuitenkin nopeasti uusien asuntojen kauppaan ja ennakkovarauksiin, mikä vaikuttaa myös uusien kohteiden aloituksiin. Kesällä uusien asuntojen kauppa kävi vielä hyvin ja kohteita aloitettiin, mutta uusimmat tiedot kotitalouksien talousluottamuksen heikentymisestä ennakoivat kaupankäynnin hidastumista.  Rakennusliikkeet ovat tällä hetkellä aiempaa varovaisempia käynnistämään uusia kohteita.  

Uusia vuokra-asuntoja valmistuu enemmän kuin pitkään aikaan

Uusia vuokra- ja asumisoikeusasuntoja alettiin rakentaa vuosina 2009 ja 2010 yhteensä yli 26 000 kappaletta. Elvytys näkyy uusien vuokra-asuntojen tarjonnassa suurelta osin seuraavan reilun puolen vuoden aikana. Vuositasolla valmistuu noin 13 000 uutta vuokra- ja asumisoikeusasuntoa, joka on enemmän kuin kertaakaan 2000-luvulla. Pääkaupunkiseudulle asunnoista sijoittuu noin puolet. Valmistuvat asunnot tuovat merkittävän lisäyksen vuokra-asuntotarjontaan lyhyellä aikavälillä. Riittävän vuokra-asuntotarjonnan kannalta olisi kuitenkin tärkeää, että vuokra-asuntoja rakennettaisiin myös muulloin kuin taloustaantumassa. 

Talouden epävarmuus näkyy jo vuokra-asuntokysynnässä

Omistus- ja vuokra-asuntomarkkinoilla on vaikutuksia toisiinsa. Asuntokaupan hiljentyminen vaikuttaa vuokra-asuntojen kysyntää nostavasti. Kysynnän kasvu on näkynyt muun muassa Helsingin kaupungille tulleiden uusien vuokra-asuntohakemusten määrässä. Hakemusmäärät ovat olleet heinä – elokuussa noin 20 % suuremmat kuin vuosien 2009 – 2011 vastaavina kuukausina.  Lisäksi suuri vuokra-asuntojen omistaja VVO on raportoinut hakemusten vastaavanlaisesta kasvusta.

ASP-palkkio vauhdittaa ensiasuntojen kauppaa syksyn ajan

Ensiasuntojen kauppaa vauhdittaa syksyn ajan osaltaan yllä vielä vuoden loppuun voimassa oleva määräaikainen ylimääräinen 3 000 euron ASP-palkkio. Uusien ASP-tilien määrä kasvoi voimakkaasti vuosina 2009 ja 2010 lisäpalkkion ja muiden muutosten vuoksi. Vuosina 2009 ja 2010 avattiin yhteensä yli 33 000 uutta ASP-tiliä. Tätä ennen uusia ASP-tilejä avattiin vuosittain muutamia tuhansia.

Ensi vuonna asuntojen hintojen nousulle ei ole edellytyksiä  

Reaaliansioiden kasvu on tänä vuonna lähellä nollaa, ja myös tulokehityksen odotukset ovat heikentyneet alentuneiden kasvunäkymien vuoksi. Vaikka korkotaso on alhainen, asumisen kiinteistönpitoon liittyvät kustannukset ovat nousseet voimakkaasti, ja niiden ennakoidaan nousevan lähivuosina edelleen. Myös asuntoluottojen korkojen verovähennyksen pienentäminen vaikuttaa asuntovelallisten kotitalouksien tuloihin. Vaikka edellä mainittujen yksittäisten tekijöiden merkitys on pieni, niin monien tekijöiden yhteisvaikutuksesta asumisen käyttökustannukset nousevat selvästi. Tämän takia asuntojen hinnat eivät ensi vuoden aikana nouse ja ne laskevat, jos talouskriisi heijastuu selvästi työllisyyteen ja kuluttajien luottamukseen omasta taloudestaan. 

Julkaistu 6.10.2011 klo 12.00, päivitetty 18.2.2013 klo 14.49