Selvitys: Asumisneuvontaa on jo yli 60 kunnassa

Uutinen 17.1.2024 klo 14.50

Asumisneuvonnan tarjoaminen on yleistynyt viime vuosina. Tuoreen selvityksen mukaan asumisneuvontaa tarjotaan yli 60 kunnassa, ja jo puolessa Suomen kunnista on jonkinlaista asumista turvaavaa neuvontapalvelua. Yleisintä asumisneuvonnan tarjoaminen on suurissa kaupungeissa. Neuvonnalla on voitu vähentää asumiseen liittyviä ongelmia, kuten vuokravelkoja, häätöjä ja häiriökäyttäytymistä.

Asumisneuvonta Suomessa 2023
 

Asumisneuvontaa tarjottiin vuonna 2023 yli 60 kunnassa, joissa työskenteli yhteensä 170 asumisneuvojaa. Yleisimpiä syitä asumisneuvonnan asiakkuudelle ovat vuokranmaksun ongelmat ja vuokravelat.

Lokakuussa 2023 asumisneuvontatoiminnasta lähetettiin kysely kunnille, hyvinvointialueille, vuokrataloyhtiöille ja järjestöille. Kyselyyn tuli yli 500 vastausta. Noin 90 prosenttia vastaajista arvioi, että asumisneuvonnalla pystytään vähentämään vuokravelkojen syntymistä ja ehkäisemään häätöjä. Useimpien vastaajien mukaan myös häiriökäyttäytyminen ja asunnottomuus vähenevät asumisneuvonnan avulla. Selvä enemmistö piti asumisneuvontaa taloudellisesti kannattavana toimintana.

Aran asumisneuvonta-avustus kannustanut neuvontatyöhön

Asumisneuvonnalla tarkoitetaan työtä, jonka tavoitteena on asumisen turvaaminen ennaltaehkäisemällä ja ratkaisemalla asumisen ongelmia sekä opastamalla asumiseen liittyvissä asioissa. Tavoitteena on muun muassa vuokravelkojen, asumisen häiriöiden ja häätöjen vähentäminen. Asumisneuvoja voi auttaa esimerkiksi häätöuhkatilanteissa, vuokrarästien selvittelyssä tai asunnon hakemisessa.

Ara on myöntänyt avustusta ara-asuntojen asukkaille tarjottavaan asumisneuvontaan vuodesta 2009 lähtien. Vuodesta 2022 lähtien avustusta on voinut hakea kaikille kuntalaisille tarjottavan palvelun järjestämiseen asumismuodosta riippumatta. Avustuksella halutaan kannustaa kuntia laajentamaan palvelua kaikille, jotka kohtaavat asumisessaan haasteita.

Lähes kaikki avustusta saaneet arvioivat asumisneuvonta-avustuksen merkityksen erittäin suureksi niin toiminnan käynnistämisessä, kehittämisessä kuin toteuttamisessakin. Erityisen tärkeänä avustus koettiin asumisneuvonnan laajentamisessa kaikille kuntalaisille.

Lähitulevaisuudessa asumisneuvonnan toimintaympäristöä haastavat asumiskustannusten nousu ja asumisen tukien leikkaukset, joiden ennakoidaan johtavan vuokravelkojen kasvuun.

Aran raportti Asumisneuvonta Suomessa 2023 valmistui tammikuussa ja sitä esiteltiin Ara-päivässä 16.1.2024. Lue lisää