Ennätysmäärä korjaus-, energia-, latausinfra- ja sähköavustuksia 2023

Uutinen 28.3.2024 klo 14.04

Ara myönsi yli 152 miljoonaa euroa korjaus-, energia-, latausinfra- ja sähköavustuksia vuonna 2023. 

 

Avustuksia myönnettiin seuraavasti:

 
 
 • energia-avustuksia noin 99 miljoonaa euroa
 • korjausavustuksia 27 miljoonaa euroa
 • latausinfra-avustuksia 24 miljoonaa euroa
 • sähköavustuksia noin 3 miljoonaa euroa. 
   
   

Aran korjausavustusryhmä teki ennätysvuonna yli 11 000 päätöstä. ”Näillä hankkeilla on saatu aikaan merkittäviä parannuksia asuinrakennusten esteettömyyteen ja energiatehokkuuteen sekä sähköautojen latausmahdollisuuksiin”, Aran ryhmäpäällikkö Sami Turunen toteaa.

Tukea energiatehokkuuteen ja kestävään kehitykseen

Ara tuki asuinrakennusten energiatehokkuuden parantamista energia-avustuksilla vuonna 2023 noin 99 miljoonalla eurolla. Avustuksia saivat

 • noin 1 300 asunto-osakeyhtiötä (noin 75 miljoonaa)
 • noin 1 450 kotitaloutta (5 miljoonaa)
 • 75 ara-yhteisöä (9 miljoonaa).

Lisäksi vuoden 2023 uutta avustusmuotoa, matalalämpöiseen kaukolämpöön siirtymistä, sai lähes 3 000 asuinrakennusta, yhteensä vajaat 10 miljoonaa euroa.

Energia-avustusta ovat voineet hakea asuinrakennuksen omistavat henkilöt, taloyhtiöt ja ara-yhteisöt.

Avustuksella parannettiin energiatehokkuutta lämpöpumppujen, lämmöntalteenottojärjestelmien ja aurinkoenergialaitteistojen asennuksilla, joita tehtiin yli puoleen avustusta saaneista hankkeista. Suosittuja korjaustoimenpiteitä olivat myös öljylämmityksestä luopuminen (27 %) sekä ikkunoiden ja ovien korjaaminen (12 %)

Sähköautojen latausinfran rakentamista tuettiin vuonna 2023 yhteensä runsaalla 24 miljoonalla eurolla. Avustusta sai 1 300 taloyhtiötä ja 540 työnantajaa. Taloyhtiöiden keskimääräinen avustus oli noin 15 000 euroa ja työnantajien 3 300 euroa. Avustuksilla rakennetaan yhteensä lähes 32 000 latausvalmiutta.

Tukea turvalliseen asumiseen

Iäkkäiden ja vammaisten henkilöiden asuntojen korjaamiseen myönnettiin avustusta lähes 400 hankkeelle yhteensä runsaat 2 miljoonaa euroa. Keskimääräinen avustussumma oli noin 6 000 euroa. Avustuksia haettiin ympäri Suomen. Maakunnista eniten hakemuksia tuli Pohjois-Pohjanmaalta ja vähiten Keski-Pohjanmaalta.

Avustuksia hissien rakentamiseen myönnettiin 35 hankkeeseen yhteensä noin 8 miljoonaa euroa. Keskimääräinen avustus hissiä kohden oli noin 96 000 euroa. Avustuksilla rakennettiin 84 uutta jälkiasennushissiä, ja näissä kohteissa oli noin 3 000 asuntoa.

Esteettömyysavustuksilla poistettiin liikkumisesteitä. Avustettaviin korjauksiin sisältyi yleensä useita toimenpiteitä. Yleisimmät korjaukset olivat ovien automatisointi, hissin ja sen korin ovien automatisointi ja hissikorin suurentaminen. Ara myönsi asunto-osakeyhtiöille ja vuokrataloyhtiölle suunnattuja avustuksia noin 400 hankkeelle 14 miljoonaa euroa. Avustettavissa kohteissa oli yhteensä lähes 18 000 asuntoa.

Tiedot perustuvat Aran selvitykseen Korjaus-, energia-, latausinfra- ja sähköavustukset 2023.

Lue raportista tarkempia tietoja