Maksuvaikeuksiin joutuneen vuokralaisen kannattaa hakea aktiivisesti apua

Uutinen 3.4.2020 klo 8.53

Jos vuokran maksamisessa ilmenee vaikeuksia, on viipymättä oltava yhteydessä vuokranantajaan. On myös muita tahoja, joiden kanssa asukas voi selvitellä tilannettaan.

Koronaviruksen taloudelliset vaikutukset näkyvät valitettavasti jo nyt henkilöstön lomautuksina ja irtisanomisina. Tilanteesta johtuen myös vuokralaisten vuokranmaksuvaikeudet ovat lisääntymässä.

Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus (ARA) suosittelee, että vuokralaiset ottaisivat yhteyttä vuokranantajaansa, mikäli heidän taloudellinen tilanteensa on heikentynyt ja vuokranmaksussa on vaikeuksia.

Asukas voi olla yhteydessä myös oman vuokrataloyhtiönsä tai kunnan asumisneuvontaan. Neuvoa voi kysyä myös oikeusaputoimistojen talous- ja velkaneuvonnasta. Asukas voi myös selvittää mahdollisuutensa hakea asumistukea ja mahdollisesti toimeentulotukea Kelalta.

ARA toivoo, että yleishyödylliset yhteisöt ja vuokrataloyhtiöt suhtautuisivat poikkeustilanteessa joustavasti vuokralaisten mahdollisiin vuokranmaksuvaikeuksiin ja tekisivät maksusuunnitelmia vuokralaisten kanssa. Tavoitteena on turvata vuokra-asukkaiden asuminen poikkeusolojen ajan.