Suomen ensimmäiset nollaenergiakerrostalot

Suomen ensimmäiset nollaenergiakerrostalot rakennettiin Kuopioon ja Järvenpäähän. Sekä Järvenpäässä että Kuopiossa purettiin tonteilta vanhat rakennukset uusien tieltä. Hankkeen suunnittelun edetessä selvitettiin vaihtoehdot energian tuotantoon ja hyödyntämiseen.

Kummassakin kohteessa päädyttiin käyttämään maalämpöä ja aurinkoenergiaa. Lisäksi molemmissa kohteissa huomioitiin ilmaisenergia ja otettiin käyttöön hissit, joiden jarrutusenergia hyödynnetään. Kesäaikana asuntoja voidaan viilentää ilmanvaihtolaiteella, jossa käytetään hyväksi maalämpökaivosta saatavaa viilennystä. Kesäajan ylijäämäenergia voidaan Jävenpään kohteessa myydä naapuritaloon. Rakennusteknisten töiden toteutusvaiheessa kiinnitettiin erityisesti huomiota ennakkotarkastuksiin, malliasennuksiin ja mittauksiin, joilla voitiin todeta tavoitearvojen saavuttaminen.

Asuntorakentamisen energiamääräysten kiristyessä on ARAn tavoitteena ollut tarjota esimerkki nollaenergiarakentamisesta kerrostalotuotannossa. ARAn kannalta hankkeeseen toi lisämielenkiintoa vanhan asuntokannan purkaminen. Rakentamisen kustannustaso pysyi hankkeessa kohtuullisesti kurissa ja kohteista saatiin esteettömiä. Näyttäisikin siltä, että varsinkin erityisryhmien kohteita on mahdollista toteuttaa nollaenergiatasoisena ARA-tuotannossa. Laajamittainen tuotanto kuitenkin vaatii vielä osaamisen ja teknisten ratkaisujen kehittymistä.

Kohteeseen on asennettu anturit ja seurantajärjestelmät, joiden keräämää tietoa käytetään tutkimus- ja kehitystoiminnassa. Tietoa käytetään myös järjestelmien toiminnan optimointiin.

Hankkeet toteuttivat Kuopion Opiskelija-asunnot ja Järvenpään Mestariasunnot. Suunnittelu käynnistettiin vuonna 2008 ja kohteet otettiin käyttöön vuonna 2011.

Hanke sai ARAlta kehittämisrahaa, investointiavustuksen, korkotukilainan ja purkuavustuksen.

Hankkeesta saaduista kokemuksista ja saavutetuista tavoitteista lisää:  www.nollaenergia.fi.


Raportit

Nollaenergiahankkeen loppuraportti (pdf)

Nollaenergiahankkeen toimintokaavio (Kuopio).pdf

 

Nollaenergiatalo

 

 

 

Julkaistu 8.2.2013 klo 13.27, päivitetty 24.2.2017 klo 17.08