Energiatehokas ja esteetön Onnelanpolku

Palvelukeskus Onnelanpolun palvelukonsepti on edistyksellinen ja rakennukset energiatehokkaita. Talon esteettömyys ja lukuisat palvelut virittävät ja tukevat ikäihmisten elämää.

Lähtökohta hankkeessa oli korjausikään tulleiden betonikerrostalojen peruskorjaaminen, mutta kun asiaa tutkittiin tarkemmin, päädyttiin uudisrakentamiseen.

Nyt niiden tilalla seisoo Lahden Paavolassa uusi komea palvelukeskus, joka koostuu useasta siivestä. Keskellä on katettu atrium-piha, jossa voi liikkua turvallisesti ympäri vuoden.

Hanke on saanut ARAlta kehittämisrahaa, erityisryhmien investointiavustusta sekä korkotukilainaa. Hankkeen kokonaisarvo on noin 36 miljoonaa euroa.

Onnalanpolku_asukas

Avoimen palvelun elämänkaaritalo

”Onnelanpolun perusajatus on elämänkaariasuminen: voi muuttaa melko toimintakykyisenä sisään ja vanheta vireässä toimintaympäristössä, joka tukee turvallisuuden tunnetta. Tällä saa myös palveluita tarpeen mukaan”, kertoo Lahden Vanhusten asuntosäätiön toiminnanjohtaja Sanna Mäkinen.

Keskuksen vuokra-asunnoissa asuvat vanhukset voivat hankkia haluamiaan palveluita ja he saavat halutessaan hyvinvointirannekkeen, jollainen on kaikilla tehostetun asumispalvelun asukkailla. Yöaikaan turvallisuudesta huolehtivat tehostetun palvelun työntekijät.

Omasta kunnosta huolehtiminen on tehty helpoksi. Seniorikuntosalissa halukkaat voivat harjoitella sekä omaan tahtiin että fysioterapeuttien vetämissä ryhmissä. Kerho- ja kokoustiloja on sekä sisätiloissa, puolilämpimässä atriumissa että ulkona.

Vastapäätä Onnelanpolkua sijaitsee Setlementtiyhdistyksen palvelukeskus Harjula, jossa voi osallistua allasterapiaan ja ikääntyneiden kansalaisopiston kursseille.

Onnelanpolku_sisätila

VTT: kuluttaa puolet normaalitaloa vähemmän

Onnelanpoku-hankkeessa saatujen kokemusten perusteella VTT laati ohjeistuksen hyvin vähän energiaa kuluttavan, ns. lähes nollaenergiatasoisen vanhusten palvelutalon toteuttamiseksi. Lähes nollaenergiarakennus on mahdollista toteuttaa Suomessa kohtuullisin kustannuksin.

Huippuenergiatehokkaan kohteen toteuttaminen vaatii panostusta läpi koko rakennusprosessin. Energiatehokkaan kokonaisuuden aikaansaaminen ei onnistu rakennuksen muusta suunnittelusta, toteutuksesta ja käytöstä irrallaan tehtävillä energiaratkaisuilla, vaan se vaatii kokonaisvaltaista lähestymistä, VTT:n tutkijat painottavat.

Edistyksellisen ja energiatehokkaan talotekniikan asentamisella voidaan vaikuttaa rakennuksen elinkaarenaikaiseen energiatehokkuuteen ja energiankulutukseen merkittävällä tavalla, jos laitejärjestelmät on säädetty toimimaan optimaalisella tavalla: Onnelanpolun käyttövaiheen ostoenergiankulutus on sekä sähkön että lämmön ostoenergian osalta noin 50 % pienempi verrattuna normaaliin, uuteen rakentamismääräyskokoelman mukaisen minimitason täyttävään asuinkerrostaloon.

Myös sisäilmastoon on kiinnitetty erityistä huomiota, sillä vanhemmiten aktiviteetti ja aineenvaihdunta heikkenevät. Sisäilman hyvän laadun lisäksi on varmistettu sisäolosuhteiden terminen viihtyisyys eli sisälämpötilojen tasaisuus eri vuodenaikoina, vedottomuus ja käyttäjien kannalta miellyttävä lämmönjakotapa.

 

Lue myös

VTT:n raportti:
Lähes nollaenergiatasoinen vanhusten palvelutalo, Hankinta, suunnittelu ja toteutus.


ARA-kohde Onnelanpolku on Suomen ensimmäinen sertifioitu passiivikerrostalo (26.1.2017)

Palvelukeskus Onnelanpolku on Suomen ensimmäinen sertifioitu passiivikerrostalo. Keskuksen toteuttamiseen on käytetty ARAn kehittämisrahaa, erityisryhmien investointiavustusta sekä korkotukilainaa.

Lue lisää

 

Onnelanpolku_sisäpiha

Onnelanpolku_piha

 

 

 

 

 
 

 

Julkaistu 7.10.2014 klo 16.46, päivitetty 8.2.2017 klo 9.22