Energiatodistuslaki ja -asetus muuttuvat

Uutinen 22.12.2017 klo 13.57

  
Laki rakennuksen energiatodistuksesta annetun lain muutoksesta (755/2017) astui voimaan 1.12.2017 ja energitodistuslakiin liittyvä energiatodistusasetus (176/2013) muuttuu 1.1.2018.

ARAn tavoitteena on saada energiatodistusrekisteri vastaamaan energiatodistuslaissa ja -asetuksessa olevia muutoksia tammikuun 2018 aikana. Tänä aikana hyväksytään energiatodistusrekisteriin energiatodistuslain (50/2013) alkuperäisten säännösten ja energiatodistusasetuksen (176/2013) mukaisia energiatodistuksia. Siirtymävaiheen aikana ARAn valvontatoimissa ei em. tavalla laadittua energiatodistusta tulla pitämään virheellisenä.

Uuden lakimuutoksen mukaisia, "vuoden 2018"-mallisia, energiatodistuksia ei voi tehdä eikä allekirjoittaa energiatodistusrekisterissä tammikuun siirtymävaiheen aikana.

 

Laatijat HUOM.: 

Rekisteri päivitettiin 4.12.2017 - uuden rekisteriversion mukana sähköinen allekirjoitus uudistui.

Jos kohtaat allekirjoituksen kanssa ongelmia niin käythän päivittämässä viimeisimmän version mPollux-kortinlukijaohjelmistosta, versio 4.0.14 (https://eevertti.vrk.fi/kortinlukijaohjelmisto-ja-varmenteen-testaus).