#kotimatkalla – kodin haasteista selviytyminen on osa elämää

RSS
28.9.2017 Saara Nyyssölä, Ritvaliisa Rinnemaa, Kaisu Isomäki

Skotlannissa North Lanarkshiren hallintoalueella kaikkien erityisryhmien laitos- ja ryhmäkotiasuminen on lakkautettu kokonaan. Jos erityisryhmien laitos- ja ryhmäkotiasumisen lakkauttaminen on onnistunut muualla, miksi se ei onnistuisi meilläkin? Erityisryhmät voivat asua  tavallisissa asunnoissa osana kustannustehokkaita asuntoverkostoja.

Toimivat ja kustannustehokkaat asuntoverkostot

Skotlannissa on toteutettu se, mihin Suomessa ollaan hiljattain havahduttu. Asumisen ja tuen käsitteet on erotettu toisistaan, mikä on mahdollistanut erityisryhmien asumisen tavallisissa asunnoissa. Tuloksena ovat olleet toimivat ja kustannustehokkaat asuntoverkostot. Tukea tarvitsevat ihmiset voivat itse vaikuttaa asumiseensa ja siihen kuka heitä tukee ja miten. Henkilökohtainen budjetti mahdollistaa sen, että henkilö itse voi päättää, mitä palveluja hän hankkii. Onko mieluisinta ja hyödyllisintä saada tukea kodin askareissa, urheilussa tai matkustamisessa vai leffaliput tai jopa lemmikkieläin?

Kaikki lähtee liikkeelle asumisratkaisun suunnittelusta asukkaan ja hänen läheistensä kanssa. Asunnon ei tarvitse olla asukkaalle täydellinen, kunhan se on riittävän hyvä ja asukas tuntee olevansa siellä kotonaan. Kodin haasteista selviytyminen on osa elämää.

Vasta tämän jälkeen mietitään, kuinka paljon tukea tavallisessa asunnossa asumiseen ja mielekkään elämän toteuttamiseen tarvitaan. Tämän perusteella lasketaan henkilökohtainen budjetti. Tärkeänä osana mielekästä elämää pidetään erityisesti luontaisesti syntyneitä ihmissuhteita. Tässä auttavat sekä tukihenkilöt että asuntoverkostossa olevat. Henkilökohtaista budjettia laadittaessa pyritään tekemään luovia ratkaisuja, jotka mahdollistavat osallisuuden lähiympäristöön ja naapurustoon.

Teknologia tuo turvaa arkeen

Hyvinvointi- ja apuvälineteknologia on tärkeä ja välttämätön osa asumisratkaisujen suunnittelua, myös nuorten asumisessa. Teknologia tuo turvaa asukkaan arkeen, vähentää läheisten huolta ja fyysistä tukihenkilöiden läsnäolopakkoa. Erilaiset laitteet esim. kaatumishälytin, GPS-paikannin sekä sänky- ja ovimonitorit keräävät tietoa ja ilmoittavat poikkeamista seuraajille. Ja mikä parasta, tukihenkilöiden ei tarvitse olla läsnä 24/7.

Asumisen kehittämiseen ja yksilöllisten asumisratkaisujen toteuttamiseen tarvitaan rohkeutta ja sinnikkyyttä niin kuin kehittämiseen yleensäkin. Jos asukkaan ensimmäinen asumisratkaisu ei ole toimiva, etsitään tilalle uusi. Joustavuudella ja luovilla ratkaisuilla selvitään hankalistakin tilanteista. Harva ihminen asuu koko elämäänsä yhdessä asunnossa – miksi erityistä tukea tarvitsevien pitäisi?

Skotlannissa_kotimatka
 

 

 

 
Kotimatkalla_skotlanti
#kotimatkalla-hanke tutustumassa Skotlannissa työpajassa asuntoverkoston asukkaiden kanssa. North Lanarkshiren maakunnassa on 23 asuntoverkostoa, jotka muodostuvat 10 asukkaan tavallisista asunnoista. Asukkaat ovat kaikenikäisiä asumisessaan tukea tarvitsevia.
 
 

#kotimatkalla on ARAn ja Kehitysvammaliiton yhteinen kumppanuushanke erityistä tukea tarvitsevien nuorten tukiasumisen kehittämiseen yhdessä pilottikuntien kanssa. Lue lisää hankkeesta 

Matkalla mukana Saara Nyyssölä, Ritvaliisa Rinnemaa ja Kaisu Isomäki

Ei kommentteja. Ole ensimmäinen kommentoija.