Todistetusti toimiva asunto ensin -periaate 10 vuotta

RSS
25.10.2018 Vilja Kamppila, ARA

En ole koskaan kuullut kenenkään tutkijan kehuvan mitään asiaa niin paljon kuin professori Juho Saaren asunto ensin -periaatetta asunnottomuustyön juhlaseminaarissa 16.10. Saaren mukaan koskaan ennen ei ole mitään ohjelmaa juoksutettu niin hyvin kuin asunnottomuusohjelmat: ensin pitkäaikaisasunnottomuuden vähentämiseen tähdänneet ohjelmat, joille jatkumona on nyt käynnissä asunnottomuuden ennaltaehkäisyn toimenpideohjelma.

Molemmat ohjelmakokonaisuudet perustuvat asunto ensin -periaatteeseen, jonka mukaan ihmiselle tulee ensin taata asunto ja vasta sitten voi alkaa ratkoa muita ongelmia. Asunto on oikeus ja perusedellytys hyvälle elämälle - ei palkinto, jonka saa, jos on onnistunut selvittämään päihde-, mielenterveys-, talous-, ja muut sosiaaliset, psyykkiset ja fyysiset ongelmansa.

Saaren mukaan asunto ensin -periaatteen toimineenpano osoittaa mihin ministeriöt, kunnat, rahoittajat ynnä muut yhteistyötahot parhaimmillaan pystyvät. Tässä on esikuva kaikille politiikkaohjelmille ja strategioille. Maailma on epätäydellinen, mutta asunto ensin -periaate on varsin toimiva malli. Todistetusti.

Pitkään asunnottomuustyötä tehneet muistelivat juhlaseminaarissa suurimpia ja pysäyttävämpiä muutoksia, mitä alalla on tapahtunut. Monen mainitsema suurin muutos ajoittui asunto ensin -periaatteen käyttöönoton alkuaikaan, kun yht'äkkiä kaduilla ja metsissä ei enää ollutkaan asunnottomia. He olivat saaneet asunnon.

Suomalaista asunnottomuustyötä kuvaa hyvin se, että asunnottomuus nähdään ennen kaikkea asunnon puutteena. Se ratkeaa, kun saa asunnon. Sen jälkeen avainasemassa ovat tukipalvelut, joiden tehtävänä on auttaa myös pitämään asunto ja turvata asumisen jatkuminen.

Asumisneuvontaa tarvitaan – ettei kukaan menettäisi asuntoaan

Kunniatittelin ”Asunto ensin -ministeri” saanut Kimmo Tiilikainen esitti puheenvuorossaan painavan kannanoton asumisneuvonnan puolesta: tätä työtä täytyy jatkaa. Asumisneuvonnan tavoite on, ettei kukaan, jolla on asunto, menettäisi kotiaan. ARAnkin tukema asumisneuvonta on monessa kunnassa todistettu toimivaksi ja työllä on saatu paljon aikaan.

Seminaarivieraiden suurin huoli tulevasta oli sama kuin muissakin asunnottomuustapahtumissa tänä vuonna: Kela. Kelan toiminta toimeentulotuen ja asumistuen myöntämisessä näkyy asumistyötä tekevien arjessa. Suomi on ollut ainoa EU:n maa, jossa asunnottomuus on vähentynyt, mutta juhlan lomassa kuulin monesta suusta huolen, jopa ennusteen, että ongelmat Kelan myöntämien tukien kanssa saattavat alkaa näkyä häätöjen ja asunnottomuuden lisääntymisenä.

Perustoimeentulon keskittäminen 2017 Kelaan on johtanut siihen, ettei asiakkaita useinkaan kohdata kasvotusten ja oteta yksilöllisiä tilanteita riittävän laajasti huomioon. Asunto ensin -periaatteen onnistunut käyttöönotto on vaatinut valtavaa kulttuurista muutosta sekä asenteiden että työtapojen suhteen, niin asunnottomien kanssa työskentelevien kuin päätöksentekijöiden osalta. Yhteistyötä Kelan kanssa ongelmien ratkaisemiseksi on jo tehty ja sitä tulee jatkaa. Kelaa tarvitaan nykyistä enemmän yhteiseen työhön asunnottomuuden ennaltaehkäisyn hyväksi.

Ei kommentteja. Ole ensimmäinen kommentoija.