Miljardiluokan kaappaus vai asukkaan etu?

RSS
12.12.2017 Sami Turunen, valvontapäällikkö, ARA

YLEn MOT-ohjelma (11.12.2017) nosti esille joidenkin asumisoikeustalojen asukkaiden huolen siitä, että keväällä 2017 julkaistu lakiluonnos mahdollistaisi asumisoikeustaloja omistaville yrityksille jopa miljardiluokan kaappauksen. Asumisoikeuslain keskeisiä muutoksia olisivat valtakunnallinen järjestysnumerorekisteri ja asukasvalintojen nopeuttaminen. Lisäksi lakiluonnoksessa on esitetty, että tappiollisen asumisoikeustalon rajoituksista vapauttamista nopeutettaisiin sallimalla asumisoikeussopimusten irtisanominen poikkeustapauksissa. Lähtökohtana asumisoikeusasumisessa on, että asumisoikeussopimukset ovat voimassa pysyvästi. Onkin ymmärrettävää, että sopimuksen irtisanomisen salliminen herättää huolta asukkaissa.

Onneksi kyseessä on aiheeton huoli

Asumisoikeussopimuksen irtisanominen olisi mahdollista vain poikkeustapauksissa, joissa asumisoikeusasukkaita olisi jäljellä enää alle puolessa talon huoneistoista eikä asunnoille olisi enää kysyntää asumisoikeusasuntoina. Asumisoikeuden haltijalla olisi oikeus lunastaa asuntonsa omakseen. Asumisoikeussopimuksen irtisanominen olisi kuitenkin vasta viimesijainen vaihtoehto, ja se edellyttäisi ARAn lupaa.

Tappiollisesta asumisoikeuskohteesta luopuminen hallitulla tavalla on asukkaiden edun mukaista. Emmehän halua tilannetta, jossa toisten asumisoikeustalojen asukkaat joutuvat maksamaan tyhjinä olevien tai muuten tappiollisten kohteiden kustannuksia. Vapautuvista kohteista saadut mahdolliset voitot jäävät yhteisöön ja hyödyttävät suoraan asukkaita - yhtiön omistajat eivät voi ottaa näitä varoja itselleen.

Onko vapauttamishakemuksia jo jonoksi asti?

ARAlla ei ole tällä hetkellä tiedossa yhtäkään asumisoikeuskohdetta, jolle tultaisiin hakemaan rajoituksista vapauttamista ja jonka asumisoikeussopimuksia oltaisiin irtisanomassa. On kuitenkin todennäköistä, että seuraavan vuosikymmenen aikana näitä hakemuksia tulee. Syynä hakemuksille olisi, että vanhimmat asumisoikeustalot ovat tulossa 30 vuoden ikään, joissakin yksittäisissä kohteissa on vain vähän asumisoikeusasukkaita ja kohteiden peruskorjaukset nostaisivat käyttövastikkeiden tason liian korkealle.

ARAn asuntomarkkinakatsauksen 2/2017 mukaan tyhjillään oli 430 asumisoikeusasuntoa. Tämä on 0,9 % asumisoikeusasunnoista. Lisäksi vuokrattuna oli 2450 asuntoa eli noin 5,4 % asumisoikeusasunnoista. ARA on jo vuosia seurannut tyhjien, lunastettujen ja vuokrattujen asumisoikeusasuntojen tilannetta yhteisökohtaisesti eri alueilla. Valtakunnalliset luvut eivät ole huolestuttavia, mutta niissä merkittäviä alueellisia eroja. Tarvittaessa edellytämme asumisoikeusyhteisöiltä ennakoivia toimenpiteitä, jotta ongelmia ei pääse syntymään.

Miten paljon asumisoikeustaloja on vapautettu tähän mennessä?

Asumisoikeuskohteiden vapauttaminen on erittäin harvinaista. ARA on käsitellyt kahdeksan asumisoikeustalojen vapauttamishakemusta. Kaksi hakemusta on hylätty eli kohteita ei vapautettu. Kuudelle hakemukselle on tehty ehdollinen vapautuspäätös. Hyväksytyt hakemukset koskevat 108 asumisoikeusasuntoa, jotka sijaitsevat Raisiossa (6), Turussa (63) ja Vaasassa (39). Hyväksytyistä hakemuksista vain kahdesta on tehty rajoitusmerkinnän poistoilmoitus eli kohteiden rajoitukset ovat päättyneet. Näissä kohteissa on 66 asuntoa. Neljän hakemuksen kohdalla ehdollisen päätöksen ehdot eivät ole vielä täyttyneet, joten kohteet ovat edelleen rajoitusten alaisia (42 asuntoa). Johtopäätös on, että 108 asumisoikeusasuntoa on vapautunut tai vapautumassa rajoituksista. ”Ikuiset rajoitukset” ovat edelleen voimassa 99,76 % eli 45.300 asumisoikeusasunnossa.

Valtion rooliin kuuluu edistää asukkaiden etua ja kohtuuhintaista asumista

ARAn tehtävänä on sekä rahoittaa että ohjata ja valvoa asumisoikeusyhteisöjä. Huolehdimme osaltamme myös valtion riskienhallinnasta. ARAlla on hyvä käsitys asumisoikeustalojen markkinatilanteista. Jos vapauttamishakemuksia tulee käsittelyyn, pystymme varmasti hoitamaan tapaukset sekä asukkaiden että kiinteistöjen omistajien näkökulmasta edullisella ja vastuullisella tavalla. Asumisoikeusasukkailla ei ole syytä huoleen!
 

Lue lisää:

ARAn asuntomarkkinakatsaus 2/2017:  asumisoikeusasunnot 

Lausuntopyyntö luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi asumisoikeusasunnoista

 

 

Ei kommentteja. Ole ensimmäinen kommentoija.